Til 1. mars 2009.

Åpent tirsdag-fredag klokken 11-15, og søndag klokken 12-16.

Norsk Trikotasjemuseum, Salhus.

Kari Steihaug.
Rune Berentsen