Det var siste kurskveld for ”Pårørendeskolen”, et kurstilbud til pårørende av beboere på Løvås sykehjem. Men kursstedet var ikke tilfeldig valgt.

Pårørendeskole

Løvåsen sykehjem er et av seks undervisningssykehjem i Norge som har et spesielt ansvar for fagutvikling og forskning for å bedre pleien, omsorgen og behandlingen av pasienter. Et av tiltakene de har iverksatt er å etablere kurs for pårørende til beboere på sykehjemmet.

Kurset fokuserer på ulike sider ved alderdommen, og ting som kan gjøres for at eldre kan få en bedre tilværelse. Forskjellige tema som kosthold, demens og livets slutt har vært belyst, og denne kvelden var viet reminisens. Reminisens er å minnes – og en metode for å hente frem glemte minner fra hukommelsen.

Minner hentes frem

Kursstedet var ikke tilfeldig valgt. Kårhuset står mye som huset sto etter den siste beboeren i 1994, med møbler og gjenstander hovedsakelig fra 50— og 60-tallet. Helt siden Fyllingsdalen Historielag fikk disponere huset i 1997, har ildsjeler i laget, med Sissel Wergeland i spissen, invitert beboere fra sykehjemmene i Fyllingsdalen til Kårhuset.

Gjestene samles til kaffe og vafler rundt et pent dekket bord med blomstrede kopper og sirlig brettede servietter, og gjenstander og plagg hentes frem fra loft og skap. I disse omgivelsene, omgitt av kjente og kjære ting fra en forgangen tid, går praten, og minner hentes frem. Nettopp et praktisk eksempel på hvordan en kan arbeide med reminisens.

Minnehuset

Denne desemberkvelden var det kursdeltakerne på pårørendeskolen som fikk oppleve ”minnehuset”. Kveldens vertskap var Sissel Wergeland og Magny Mæland, og som vanlig sto kaffen og vaflene på bordet da gjestene kom.

Sissel fortalte de pårørende om hvordan besøkene med sykehjemsbeboerne pleide å foregå, og etter at kursleder Liv Berven hadde avsluttet selve kurset, fikk deltakerne omvisning i hele huset, og mulighet til å kikke nærmere på husets mange ”skatter”.

Også andre har anledning til å få en omvisning. Kårhuset er åpent hver siste søndag i måneden fra kl. 11 til 15. De som vil sette seg ned får kjøpt kaffe og vafler.

LIVLIG: Praten går livlig om alderdom i det historiske Kårhuset.
Astrid Haugland
MINNER: Gamle julekuler og merkelapper vekker minner.
Astrid Haugland
PÅ GLASS: Hermetisert kjøtt. Prima konserveringsmetode før fryseboksens tid.
Astrid Haugland
HÅNDGJORT: Rent tøy med vaskebrett og Persil.
Astrid Haugland