Det er resultatet etter Naturvernforbundet Hordalands og Natur og Ungdom sin "Miljøvalgundersøkelse 2013".

— Det mest overraskende her er at Venstre og KrF går betydelig tilbake. Flere av de tingene de ønsker å gjennomføre vil faktisk skape mer klimagassutslipp, sier daglig leder Nils Tore Skogland til BT.

Har servert påstander

Vikarierende redaktør i Naturvest, Jens-Uwe Kumpch og daglig leder Nils Tore Skogland i Naturvernforbundet Hordaland som har gjennomført undersøkelsen

De har presentert ti påstander og bedt om partienes respons på hver av dem. Se spørsmålene i faktaboksen til høyre på siden.

Den påfølgende kåringen endte slik:

Ikke godt nok

Årsakene til V og KrF sine dårlige karakterer er mange, forklarer Skogland. KrF taper på at de vil bygge en fergefri E39, noe som vil føre til flere utslipp. Venstre vil ikke gå med på avskaffe subsidieringen av flytrafikken. De ønsker heller ikke støtte forslaget om at tiltak som gir energieffektivisering skal få høyere støtte enn tiltak som handler om fornybar energi.

— Det ønsker vi, fordi det å ta vare på energien vår bør komme først, fremfor at vi øker produksjonen og belaster naturen, sier Skogland.

Helt på topp kommer MDG og Rødt, tett fulgt av SV. De som stemmer på disse vil gjøre gode miljøvalg, ifølge naturforkjemperen.

— Man må ha en politikk som samsvarer mellom det man sier og det man gjør. Ser man på SV så er de over hele linjen ganske bra. De har greid å holde oppe miljøprofilen sin selv om de sitter i regjering.

Synker mye

KrF synker fra toppkarakter i 2009 til 4 i årets undersøkelse.

— Det de ryker på handler blant annet om at de ikke vil ta hensyn til Herdlaflaket og Det Naue, som er er uerstattelige naturområder, og som kan ødelegges av en ny seilingsled til Bergen.

Knut Arild Hareide, som har svart forbundet, vil dessuten ikke la være å gjennofmrøe fergefri E39.

— Hareide er heller ikke enig i at det ikke skal gis tillatelse han er heller ikke enig i at en ikke skal gi tillatelse til ytterligere letevirksomhet eller økt utvinning på norsk sokkel i neste periode, sier Skogland.

Diskuter resultatet under: