— Å få det avslaget var helt ubeskrivelig. Jeg var skikkelig deppa. Dette er noe jeg har jobbet hardt for de to siste årene, sier Erling Strømmen.

Etter å ha forbedret karakterer og tatt nye videregående fag i to år, har Strømmen et karaktersnitt på 71,8 poeng. Nedre grense for å komme inn på medisin i Bergen er i år 71,5 poeng. Likevel er Strømmen ikke blant de 180 studentene som kan ta fatt på medisinstudiet på mandag.

Godtok ikke nye fag

Han sendte godkjent søknad med vitnemål og fulgte alle opptaksfrister.

— Etter at søknaden var sendt fikk jeg de nye karakterene for fag jeg tok i vår. Karakterene kom på et kompetansebevis fra Hordaland fylkeskommune og jeg ettersendte dette beviset, sier Strømmen.

Etter knallhard jobbing og nøye utregning av karakterer, var overraskelsen derfor stor da han ikke kom inn. Årsaken var at Opptakssentralen for medisin ikke tok med karakterene fra de to nye fagene han tok som privatist i vår, rettslære og medievitenskap. Opptakssentralen godtok ikke kompetansebeviset som dokumentasjon. Dermed ble karaktersnittet for lavt.

— Jeg har lest regelheftet gang etter gang og har sendt inn dette i god tro. Om dette er en regel, må den stå med særdeles liten skrift, sier Strømmen.

Det er lett å bli forvirret. Opptakssentralen og Samordna opptak godtar nemlig kompetansebevis for noen karakterer, men ikke alle.

— Fag som gir tilleggspoeng i form av realfag- eller fordypningspoeng kan komme på kompetansebevis, det samme gjelder gamle fag som er forbedret, sier assisterende daglig leder i Samordna opptak, Trine Hotvedt.

— Hvor står disse reglene?

— De står i forskrift om opptak, paragraf 7.1.3, sier Hotvedt.

I denne paragrafen står følgende: Grunnlaget for rangering er den dokumentasjonen av videregående opplæring som kvalifiserer søkeren for et studium, samt tilleggsdokumentasjon som gir tilleggspoeng.

- Forstår at det er vanskelig

I klartekst betyr dette at dersom du tar fag du aldri har tatt før og som ikke gir realfag- eller fordypningspoeng, så må de inn på ditt gamle vitnemål fra videregående.

— Skjønner du at dette er noe vanskelig å forstå?

— Det kan jeg godt forstå, men vi må forholde oss til reglene fra departementet. Jeg har full forståelse for at dette er et komplisert område. Departementet er i gang med å forenkle regelverket, sier Hotvedt.

Hun mener privatistkontorene hos fylkeskommunen må ta ansvaret for å informere studentene om at kompetansebevis ikke alltid er godt nok.

— Vi informerer skriftlig til privatister om at dersom du skal ha karakterene inn på vitnemål, må du ta kontakt med den videregående skolen du har gått på, sier skolesjef på opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune, Inger Tønder.

— Informerer dere om hvilke karakterer man trenger å få inn på vitnemål?

— Nei, sier Tønder.

— Jeg tok kontakt med den videregående skolen min etter at jeg fikk avslag. De spurte om det ikke holdt med kompetansebevis. Når ikke de vet det, hvordan skal det forventes at jeg kjenner denne regelen, spør Strømmen.

Han har klaget saken sin inn til Opptakssentralen, men har ennå ikke fått svar. Opptakssentralen vil heller ikke kommentere saken overfor Bergens Tidende. Nå ser han for seg at det kommende året vil bestå av jobbing og enda mer forbedring av karakterer.

— Kravet er gått opp hvert år de siste tre-fire årene, så det er dumt å ta sjansen på at de vil gjøre det til neste år også. Men motivasjonen er veldig laber, det blir et ganske bortkastet år, sier Strømmen.

MÅ VENTE: - Jeg er ganske frustrert og oppgitt over at en slik bagatell skal hindre meg i å begynne på medisinstudiet til høsten, sier Erling Strømmen.