Lensmann Roar Tofting i Austrheim og Fedje kaller forliset et hendelig uhell, ifølge avisen Nordhordland.

– Det er ikke kritikkverdig at han førte skipet dit han gjorde. Dette var i samsvar med det losen ga beskjed om. Ingenting tyder på at de to misforsto hverandre, sier han.

Kapteinen er tidligere blitt kritisert for å ha for lite ballastvann i tankene.

– Spørsmålet om ballast kan lett bli etterpåklokskap. Og tekniske undersøkelser av maskinen er det grunn til å tro at en aldri får gjennomført, all den tid vær og sjø sliter på vraket hver dag, sier han.

Ifølge lensmannen har politiet avhørt kapteinen, styrmannen, maskinsjefen, noen av mannskapet, losen, vaktmannskapet på trafikksentralen samt flere andre personer.

Politiet vil avvente rapport fra sjøfartsinspektør John Ramsøy før endelig beslutning blir tatt, opplyser Tofting.

Ramsøy sier til avisen at det fortsatt gjenstår en del dokumentasjon før han har klar sin innstilling.

– Når den er klar er for tidlig å si. Men det skjer iallfall ikke før i februar.