JAN STEDJE

ØYULF HJERTENES

KARI PEDERSEN

Reklamene ble distribuert til samtlige husstander i avisen Møteplassen torsdag denne uken. Der forteller ølutsalget, som ligger i Sogningen Storsenter, at de har «...fylkets største utval — over 100 sortar!»

I reklamen vises fargesprakende ølbokser og ølflasker, med godt leselige merkenavn som Hansa pils, Mackøl pils og Ringnes pils.

Dette er trolig brudd på forbudet mot reklame for alkohol, mener Sosial- og helsedirektoratet.

- Lovbrudd

— Slik reklamen blir beskrevet, høres dette ut som et brudd på alkoholloven, sier Jens Guslund, som er avdelingsdirektør i avdeling rus i Sosial- og helsedirektoratet.

Avisen utgis av Sogningen Storsenter as, som eies av Coop og de tidligere innehaverne av K-sentret, familien Navarsete.

Jens Guslund sier det er lov å reklamere med at «her er det ølutsalg, og dette er åpningstidene».

— Men det er ikke lov å reklamere med bilder av ulike ølmerker, eller utsagn som går på utvalget, sier Guslund.

Ønsker lavt ølsalg

Bakgrunnen for at Sogndal er én av bare seks kommuner i landet som fortsatt kun har ølsalg i monopol er, ifølge ordfører Karen Marie Hjelmeseter at Sogndal er et sted med svært mye egen ungdom og et stort antall tilreisende studenter ved Høgskolen.

— Det har derfor i alle år vært bred politisk enighet om at Sogndal skal ha ølmonopol for å begrense alkoholomsetningen, sier Hjelmeseter til BT.

Ordføreren innrømmer at flyttingen av ølmonopolet i april i år, fra gamle handelssentret Sogndalsfjøra til Sogningen Storsenter, kunne oppfattes som et forsøk på å få et øket salg:

— Men ølutsalget er en kommunal bedrift som må ha sine inntekter for å eksistere, sier hun som unnskyldning for at kommunen flyttet til et sted med mer «trafikk».

Handelslekkasje

— Etter de omsetningstall jeg har fått har ølomsetningen likevel ikke blitt vesesentlig høyere etter flyttingen til Sogningen Storsenter, sier ordfører Hjelmeseter.

Prisene i ølpolet i Sogndal er høyere enn pils-prisen i butikkene i nabokommunene Luster og Leikanger.

En kort kjøretur på 15-20 minutter gir ikke bare vesentlig billigere ølkjøp, men også billigerer bensin fra pumpene i de to kommunene. Det gir stor øl-lekkasje.

Kan straffe seg selv

Jens Guslund i Sosial- og helsedirektoratet understreker at det er Sogndal kommune selv som gir bevilgninger til ølsalg.

— Det er også et kommunalt ansvar at bevilgninger holdes, påpeker han.

— Hvilke konsekvenser kan brudd på loven få?

— Sanksjonsmulighetene er det kommunen som ha. De kan både gi og ta bevilgninger.

— Men hva når det kommunen selv som bryter loven?

— Vi forutsetter at kommunen selv operer innen for lovens rammer, sier Guslund.

Det lykkes ikke BT å komme i kontakt med styrelder Inge Rolf Torstad eller daglig leder Kjetil Kvåle i Sogndal Ølutsal i går.

<b>ULOVLIG REKLAME:</b> Sogndal kommune har havnet på kant med alkoholloven etter at det kommunale ølmonopolet rykket inn denne storannonsen i avisen Møteplassen.