KARI PEDERSEN

Nyopererte og kronisk syke vestlendinger sendes østover og sørover for nødvendig rehabilitering. På Skogli Helse og rehabiliteringssenter i Lillehammer kommer hver femte pasient fra Vestlandet. På Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken er hver fjerde pasient vestlending.

Dårligst i landet

Helse Vest har nemlig færre rehabiliteringsplasser til rådighet enn de øvrige helseregionene. Mens vestlendingene har 27 plasser pr. 100.000 innbyggere, disponerer Helse Øst mer enn dobbelt så mange. 71 plasser pr. 100.000 innbyggere er tilbudet østpå. En god del av brukerne kommer altså fra Vestlandet.

Fra neste år er det helseforetakene og ikke staten som finansierer opptreningssentrene. Helse Vest vil fra 2007 får tilført penger i samsvar med folketallet i regionen, ikke ut ifra tallet på institusjoner. Styret i Helse Vest har derfor vedtatt å arbeide for to til fire nye institusjoner på Vestlandet.

Mange planer

Dette har utløst planer om nye rehabiliteringssentre flere steder på Vestlandet, blant annet Krokeidesenteret i Bergen, Sævarhaugen på Stord, Solfonn i Odda og Bjørnungen ved Sjusete i Kvam.

Fylkesrådmannen rår nå politikerne å engasjere seg til fordel for et rehabiliteringssenter i Ulvik. I fylkesutvalget i dag vil politikerne trolig si ja til å bevilge 800.000 kroner til et forprosjekt om Ulvik Fjordtun rehabiliteringssenter.

Et slikt senter kan, fullt utbygget, gi 30-40 sårt tiltrengte nye arbeidsplasser i indre Hardanger.

— Naturlig å følge opp

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg mener det er riktig av fylkeskommunen å støtte Ulvik i kappløpet om en avtale med Helse Vest:

— Et rehabiliteringssenter i Ulvik har ligget inne i planene til fylkeskommunen fra den gang vi hadde ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Det er naturlig at vi følger opp dette, sier Selsvold Nyborg til Bergens Tidende.

Ordfører Jon Olav Heggseth i Ulvik er forberedt på reaksjoner hvis fylkeskommunen støtter Ulvik og ikke de andre:

— Jeg regner med at andre vil kreve liknende støtte eller prøve å hindre av vi får, sier Heggseth.

Ulvik Fjordtun har vært på tegnebrettet siden tidlig på 1990-tallet. Tomt er blinket ut og de første sonderinger gjort med tanke på et samarbeid med Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke. Samarbeid med en frivillig organisasjon er et av kravene fra Helse Vest.

— Hva vil det bety for Ulvik å få et slikt senter?

— Det vil bety voldsomt mye. På senteret kan vi få flere titalls arbeidsplasser for folk med ulik utdanning i helsesektoren, sier Heggseth.

Første anbudsrunde for rehabiliteringssentrene går allerede i høst. Den vil Ulvik stå over. Neste runde går høsten 2006 for nye langsiktige avtaler. Da håper Ulvik å være inne på listen.

Med fylkeskommunen i ryggen.