Forsvarskomiteen legger i dag frem sin innstilling om hvordan det nye Sikkerhetsdirektoratet skal organiseres for at landet skal bli bedre rustet mot terror, sabotasje, ulykker og natur— og miljøkatastrofer. Men den tar ikke stilling til hvor det er mest hensiktsmessig å plassere direktoratet.

Helen Bøsterud, som er direktør i Direktoratet for sivilt beredskap, anbefaler på det sterkeste at det nye organet får adresse i Oslo (hennes direktorat skal for øvrig utgjøre hovedstammen i nyskapningen).

I ukene fremover blir det derfor et intenst kappløp mellom de fire største byene om å kapre denne «godbiten» som vil gi arbeid til mellom 150 og 250 mennesker, ifølge Bergen-byråd Nils Arild Johnsen (Sp).

Han er såre oppmerksom på at både Stavanger og Trondheim, i tillegg til Oslo, har drevet iherdig lobbyvirksomhet for å trekke det lengste strået.

Johnsen er satt til å lede påvirkningskampen på vegne av Bergen kommune og en rekke offentlige og private instanser som ivrer sterkt for å få direktoratet plassert i Bergen. En egnet tomt i Nonneseterkvartalet, vis-à-vis Statens Hus er allerede øremerket til dette formålet. Alternativet er arealer i Solheimsviken Næringspark.

Johnsen har på ingen måte kapitulert. Tirsdag samlet han representanter for både Statoil, Nutec, Fiskeridirektoratet, Universitetet og ledende IKT-selskaper til et strategimøte for å drøfte påvirkningskampen fremover. Også Bergens ordfører Kristian Helland (KrF) og Sund-ordføreren Albrigt Sangolt (H) deltok.

Leif Lund (A), som er eneste vestlending i forsvarskomiteen, heller imidlertid kaldt vann i blodet på alle som håper på at Bergen skal vinne:

— Jeg tviler sterkt på at det er noen mulighet i den retning. Komitéleder Marit Nybakk er for eksempel blant dem som mener at direktoratet bør ligge nær regjeringskvartalet, sier Lund til Bergens Tidende.

På møtet i Rådhuset i går ble det understreket fra flere hold at det er sterke saklige grunner for å velge Bergen, ikke minst på grunn av nærheten til oljeinstallasjonene i Nordsjøen og Marinens hovedbase Haakonsvern. Både Statoil og Norsk Hydro har dessuten sine beredskapssentre i Bergen.

Stortinget skal etter planen vedta organiseringen av Sikkerhetsdirektoratet 5. november. Deretter skal regjeringen etter eget skjønn bestemme hvor det skal plasseres. Den avgjørelsen faller enten i desember eller tidlig på nyåret.