Den gamle gruvebyen på Svalbard har erstattet skitne arbeidere med forskere av alle slag og nasjonaliteter. Her er bl.a. tyskere, kinesere og nordmenn i skjønn forening. Rundt omkring i landskapet står apparater, instrumenter, radarer og ulike slags forskningsinstallasjoner ganske tett.

Det er ingen tvil om at den vesle «byen», som i sin tid var basert på de beryktede og ulykkesbefengte Kings Bay-gruvene, er et attraktivt mål for forskere som vil studere hvordan naturmiljøet greier å hevde seg mot menneskeskapte trusler. Ikke uventet er klimaforskning dominerende. Det internasjonale polaråret, som vi nå er midt inne i, gir polarforskningen en ekstra stimulans.

Doktorgradsarbeid

— Det er et kappløp uten like for å komme til en slik utpost mot ytterkanten av menneskelig sivilisasjon. Noen er her bare for noen dager, andre i måneder for å gjøre unna viktige deler av doktorgradsarbeidet, forteller universitetsdirektør Gunnar Sand.

Selv har han fast tilholdssted i Longyearbyen, der han er daglig leder for Universitetet på Svalbard - eller universitetsstudiene (UNIS), som er det offisielle navnet. UNIS ble startet i 1993 gjennom et samarbeid mellom de fire norske universitetene på fastlandet. Men først i fjor fikk det arktiske universitetsmiljøet sin nye og praktfulle bygning.

Naturen er laboratorium

350 studenter fra fjern og nær kommer i løpet av året til Svalbard for å legge en del av studiet hit, og 75 forskere innen for eksempel geofysikk, biologi, botanikk, geologi og marin forskning har det som plommen i egget, både innenfor og utenfor universitetsveggene.

— Ja, fordi naturen selv her like utenfor stuedøren er vårt laboratorium! sier Sand som har vært her et års tid, med permisjon fra stillingen som strategidirektør ved SINTEF i Trondheim.

Ved siden av nordmenn er tyskerne det dominerende innslaget blant studentene. De som kommer hit ender ofte i sentrale stillinger i oljeselskapene, forteller Sand som i Ny-Ålesund denne uken undertegnet en samarbeidsavtale om forskning og undervisning med lederen for det tyske Alfred Wegner Institut, Jörn Thiede.

INTERNASJONALT: Universitetsdirektør Gunnar Sand leder et særdeles internasjonalt miljø av studenter og forskere på Svalbard.
Olav Garvik