ANNE MYKLEBUST ODLAND

Det var under gårsdagens kulturdebatt på Grand om rammevilkår og dugnadsinnsats i amatørmusikken at formann i Nygårdslien skolekorps kom med et hjertesukk til politikerpanelet:

— Det er vel og bra å vente på øremerkede midler fra staten, makspris på kulturskolen og kompensasjon for tapte spillemidler, men det korpsene trenger nå, det er noen små praktiske ting: Loppelager, leie en av kommunenes mange lastebiler for en billig penge, samt å slippe å betale for usolgte lopper! sa Steinar Forshei.

Dyrt med tuba

Som de fleste andre korps, overlever Nygårdslien på to loppemarkeder i året, der de til sammen tjener rundt 100.000 kroner. I offentlig tilskudd får korpset rundt 30.000 kroner årlig, mens driftsutgiftene er ti ganger så høye.

— Nå får vi ikke lenger glede av 100.000 kroner fra spilleautomaten på Danmarksplass, så vi har et alvorlig problem. Jeg er veldig opptatt av at vi må få kompensasjon for bortfall av tippemidler, sier Steinar Forshei til Bergens Tidende.

Etter Forsheis innspill, var Høyres 5. kandidat Harald Victor Hove raskt ute med å love Forshei hjelp i byråkratiet.

— Hvis jeg ikke kommer inn på Stortinget, skal jeg i alle fall ordne opp i dette lokalt. Loppelager og lastebil skal jeg skaffe deg innen to år, sa Hove.

— Vet dere hva en tuba koster da? fortsatte Forshei.

Stille i panelet.

— 49.000 kroner!

10 mill til instrumentfond

Nettopp et statlig instrumentfond er det som står øverst på Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin ønskeliste, og også dette ga politikerne lovord på i gårsdagens debatt. Både Ap og Sp går inn for å bevilge 10 millioner til et instrumentfond der avkastningen skal gå til investeringer i instrumenter.

— Vi vil ha tuba til alle, proklamerte Sps Geir Pollestad og viste frem Sp-plakaten som forteller at partiet også går inn for kontantstøtte til fotball, korps og frivillig arbeid. Også Frp sluttet seg til at det må bevilges penger til et instrumentfond, noe de ikke har gått inn for tidligere i valgkampen.

— Jeg skal slutte meg til «tubafondet» til Sp. Når vi tar bort milder fra spilleautomatene, må vi gi korpsene et fond, sa Frps 3. kandidat Karin Woldseth.

Generalsekretær i NMF, Anna Elisa Tryti, påpeker at det er den rød-grønne alliansen som har gått lengst i konkrete løfter hva angår et instrumentfond, men hun merker seg alle positive løfter.