Kaos og lange køer preget området rundt informasjonsskranken til Bergen Busstasjon på Bergen Storsenter i går. Tusenvis av elever i videregående skole får ikke lenger dekket bussutgiftene av fylkeskommunen, og må dermed kjøpe ungdomskort på egen regning.

Daglig leder ved Bergen Busstasjon, Elisabeth Akerø, sier det har vært kø siden mandag denne uken, og hun regner ikke med at presset vil avta før i slutten av neste uke.

— Jeg vil tippe at vi har solgt rundt 1200 ungdomskort på fire dager, sier hun.

- Utrolig dårlig

I Hordaland tar ca. 7.500 ungdommer i videregående skole buss til lærestedet. Tidligere har skyss vært gratis for alle som bor mer enn seks kilometer fra skolen. Fylkesutvalget og Bergen bystyre vedtok i sommer at elevene i tillegg må bo mer enn tre kilometer fra et ordinært kollektivtilbud for å få dekket bussutgiftene. Dermed mister rundt 3000 ungdommer i store deler av Bergen, Voss, Stord og Kvinnherad retten til gratis skoleskyss.

— Dette er utrolig dårlig, vi burde absolutt fått bestilt og dekket busskort gjennom skolen, sier Veronika Tholo von Ahnen (16), som nettopp begynt i første klasse ved Os Gymnas.

Hun har måttet reise ens ærend fra Fusa til Bergen for å kjøpe ungdomskort, og har stått i kø i halvannen time når BT møter henne. Hun er en av dem som ikke hadde hatt behov for mer enn skoletransport, og kjøp av ungdomskort betyr dermed et kraftig innhogg i hennes personlige økonomi.

— Vanligvis har jeg et sted mellom 500 og 1.000 kroner i lommepenger på en måned. Når jeg må bruke 350 kroner på buss, risikerer jeg å sitte igjen med rundt 200 kroner, sier hun.

- Ville brukt det uansett

— Grunnen til at vi ikke dekker busskortene er at departementet har lagt opp til en slik ordning, sier Rolf Rosenlund, nestleder i Hordaland Fylkeskommunes samferdselsavdeling.

— Fylker som Rogaland, Buskerud og Vestfold har lagt opp til liknende unntak fra 6-kilometersregelen, sier han.

Rosenlund legger heller ikke skjul på at fylkeskommunen sparer penger på ordningen. Hvor mye vil han ikke si.

— De fleste bruker busskort også utenom skoleskyss og hadde uansett kjøpt ungdomskortet, tror Rosenlund.

Ungdomskortet har i tillegg til å ha gått ned fra 380 til 350 kroner måneden, blitt utvidet til også å gjelde ferger, Flaggruten, båtruter og Kystbussen.

— Men det er de færreste som tar båt?

— Vi kan ikke diskriminere, og nå har vi en ordning som gjelder for alle, sier Rosenlund.

- Vil spare penger

Elevorganisasjonene er ikke glad for den nye ordningen.

— Årsaken til at de har kuttet skolebusskortene, er å spare penger. Ifølge lovverket er skolemateriell det eneste elever skal betale for, sier leder for Elevorganisasjonen i Hordaland, Rasmus Rasmussen.

De skal nå se på hvilke vurderinger departementet har gjort for å frita fylkeskommunen fra loven.

I Oslo er det heller ikke lenger gratis skoleskyss for elever i videregående.

— Oslo er et mye mindre fylke geografisk, og har bedre utbygget kollektivtilbud. Det går mer utover elevene i Hordaland som bor mye lenger fra skolen, bemerker Rasmussen.