GUNNAR WIEDERSTRØM

Tystad bruker uttrykket «kaos-kameratene» når han skal beskrive hopehavet mellom Høyre og Frp.

— Det hadde ikke vært så dramatisk om de to partiene inngikk i en løs allianse, men det blir dramatisk når de som to jevnbyrdige partier går inn i et byråd og skal bli enig i alle saker, sier Tystad.

Han regner med Høyre både får byrådslederen og ordføreren, og tar for gitt at Frp får betalt i form av forsterket innflytelse over byrådets politiske grunnlag.

— Jeg oppfatter at dette er to partier som ikke engang kan enes om verdigrunnlaget. Høyre er humanistisk og tolerant, Frp er intolerant. Jeg tror de skal få problemer med å forme de viktige første setningene i en byrådserklæring. Det som skal være selve verdigrunnlaget for byrådet.

Tystad sier han har sansen for de liberale sidene ved det borgerlige verdigrunnlaget, men han opplever at Frp ikke deler dette grunnlaget. Angrepene på innvandrerne i dag og tidligere tiders angrep på trygdede, enslige forsørgere og finnmarkinger viser etter Tystads mening en kvalitetsforskjell i verdigrunnlaget.

— Frp er populistisk og er vant til å tenke kortsiktig. Høyre har alltid tenkt langsiktig og ansvarlig På rettighetsspørsmål er Frp like tøffe som RVs Torstein Dahle. Hvordan har Høyre tenkt å matche det, spør Tystad?

Tystad sier Høyre og Frp har ulike prioriteringer - Frp mener eldreomsorg er viktigst, Høyre mener skole.

— De to partiene skal møte vanskelige konflikter når de i trange tider skal fordele kutt og nedskjæringer, spår han.