De involverte i ulykken skal ikke være alvorlig skadd, men det har oppstått store trafikale problemer ettersom to kjøretøy sperrer deler av veien ved avkjøringen til Bønesskogen.

Ved 13.30-tiden var kjøretøyene hentet, og trafikken begynte å gli tilnærmet normalt.