Ulykken skjedde midt i rushtiden, klokken 1530, og førte til store trafikale problemer. Fire biler var involvert i kollisjonen. En person ble kjørt til Legevakten for sjekk.