11. september i år vil det være 750 år siden kroningen og bryllupet til Magnus Håkonsson Lagabøte og danske prinsesse Ingeborg. Det er første gang vi vet Håkonshallen var i bruk. 2000 gjester skal ha vært invitert til festlighetene, ifølge sagafortellingene.

I forbindelse med jubileet ønsker Bergen kommune å gjenreise byen som Kongens hovedsete — for en dag. Statsministerens kontor og Det Kongelige Hoff har fått brev, og forrige mandag var ordfører Gunnar Bakke på lobbytur til Oslo for å få flyttet statsråd fra Slottet til Håkonshallen 16. september.

Ikke bestemt

  • Ingenting vil være mer naturlig enn ved denne anledningen midlertidig å føre makten tilbake dit den en gang ble utøvd fra, sa ordfører Bakke til BT onsdag.

Han er formann i jubileumskomiteen.

— Vi håper selvsagt henvendelsen blir sett på med velvilje. Det vil være en fin markering, og samtidig sette vårt geografiske område i et riktig historisk perspektiv, sa Bakke.

Kommunikasjonssjef Trude Måseide ved Statsministerens Kontor opplyser at det foreløpig ikke er tatt stilling til søknaden.

Lenge siden sist

Professor emeritus Knut Helle er blant Norges fremste eksperter på norsk middelalderhistorie.

— Formelt sett tror jeg ikke det blir så enkelt å flytte statsråd. Men får de det til, ville et sånt event vært morsomt, sier Helle til bt.no.

Sist Kongens råd var samlet i Bergen, var trolig på 1370-tallet, opplyser professoren.

— Det var i Håkon 6. Magnussons regjeringstid. De må ha brukt Håkonshallen, den var jo kongebolig, sier Helle.

Håkon 6. døde i 1380. Deretter kom vi i union med Sverige og Danmark, den såkalte Kalmarunionen, og senere ble Norge slukt av Danmark. De dansk-norske kongene kom svært sjelden på besøk til Bergen.

Viktig bygning

Håkonshallen er svært viktig i Norges historie, påpeker Helle.

— Den var det første sentraladministrative bygget vi fikk i Norge, sier han.

Håkonshallen sto altså ferdig i 1261, reist av Magnus Lagabøtes far Håkon Håkonsson. Den fjerde Håkon i rekken, med tilnavnet Den Store.

I Håkons regjeringstid i høymiddelalderen ble Norge en stormakt i Nord-Europa. Vi okkuperte Island, Grønland, Orknøyene og store deler av Skottland. Bergen var Kongens hjemby, og byggingen av mektige Håkonshallen symboliserte denne storhetstiden.

Siden løsrivelsen fra Danmark i 1814 har Oslo huset landets monarker.

I 1944 ble Håkonshallen rasert av Voorbode-eksplosjonen ved Festningskaien like ved. Frem til 700-årsjubileet i 1961 ble hallen restaurert. I dag benyttes den som festsal og konsertlokale for både konge og allmue.

Statsråd i Håkonshallen? Dårlig idé, god idé - eller bør Bergen ta kongssetet tilbake for godt? Si din mening!