Guten vart funnen av lokalkjende snorklarar på fire meters djupne litt før klokka 12 torsdag.

Funnstaden ligg ved Selstad, halvannan kilometer frå fossen.

— Vi har undersøkt samme staden tidlegare, utan å finne noko, så den omkomne må ha vorte ført nedover elva ei stund etter ulukka, seier lensmann Erik Folland til bt.no.

Snorklarane såg nærare på bakevja etter at nokre av kleda til guten vart funne lenger ned i elva.

Opptil 90 personar leitte etter guten dei første dagane etter ulukka, men etter kvart måtte mannskapa innsjå at håpet om å finne han i live var ute. Torsdag var det berre nokre få menneske som heldt vakt ved observasjonspostar i elva.

Ut frå skadene på den omkomne å dømme, var dødsårsaka mest sannsynleg drukning, opplyser lensmannen til bt.no.