NJORD SVENDSEN

Et flertall av partiene i bystyret går inn for en forsøksordning med sprøyterom i Bergen. Til høsten kommer saken opp i bystyret på nytt. Da vil erfaringene fra Oslo bli avgjørende.

– Vi venter på evalueringen fra Oslo. Så snart den foreligger, vil jeg legge frem saken, sier byråd for helse og omsorg, Trude Drevland.

En evalueringsrapport er ventet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) rett over sommeren.

FrP usikre

Blir konklusjonene der positive, er det sannsynlig at narkomane i Bergen i fremtiden kan få sette sprøyter lovlig, med profesjonell hjelp til stede.

Drevlands parti Høyre er splittet, men vedtok i mars å gå inn for sprøyterom i Bergen. Arbeiderpartiet, SV, Venstre og RV stiller seg alle positive, mens KrF har tatt standpunkt imot.

På sentralt hold går Frp inn for sprøyterom. Lokalpolitikerne har så langt vært imot, men nå holdes døren på gløtt.

– Vi ønsker å se evalueringen fra Oslo først. Så skal vi ta stilling. Kostnadene ved dette blir også et viktig tema for oss, sier gruppeleder for FrP, Liv Røssland.

I mai i år ble det registrert 47 overdoser i Bergen. Det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Et tilfelle endte med døden. 18 mennesker i Hordaland døde i 2006 som følge av narkotikamisbruk.

Redder liv

Prosjektleder i Oslo, Anita Reiersen, mener sprøyterommet har reddet flere liv siden det ble åpnet i 2005. Evalueringen fra Oslo vil blant annet bygge på erfaringene til de ansatte og brukerne av injeksjonsrommet.

– Vi har fått mange kritiske blikk. Men erfaringene våre er positive. Vi kan dokumentere reduserte skader blant de narkomane brukerne, sier Reiersen. Umiddelbar og profesjonell førstehjelp er alltid tilgjengelig når overdosene inntreffer. I 2006 ble det registrert 36.

– Vi kan også vise til at folk er blitt sendt videre til behandling og blitt rusfrie, sier Reiersen.

Dette harmonerer godt med undersøkelser som er gjort i andre land der sprøyterom er prøvd ut.

Flere i behandling

En fersk evaluering av injeksjonsrommet i Vancouver, Canada, viser at inntaket til avrusning blant brukerne økte med 30 prosent i løpet av tre år. Også tallet på dem som gikk videre til behandling økte.

Undersøkelser gjort i Australia, Tyskland og Sveits konkluderer med at sprøyterom har spart liv og ført til bedre helse blant de narkomane.

Ingen har noensinne dødd av overdose i et sprøyterom.

Undersøkelser fra andre land vil inngå i grunnlaget for konklusjonene i den kommende rapporten om sprøyterommet i Oslo, ifølge ansvarlig SIRUS-forsker Astrid Skretting.

Disse vil dermed ha betydning for utfallet av saken i Bergen.

Mer enn sprøyter

Oslo er så langt den eneste kommunen i Norge som har opprettet sprøyterom etter at Arbeiderpartiet og SV, med støtte fra FrP i 2004 vedtok en lov i Stortinget som åpner for dette.

Sprøyterommet i Oslo har nå 435 registrerte brukere og besøkstallene er stigende. I neste uke åpner de nye og større lokalene sentralt i byen.

– Dette handler om langt mer enn å la folk komme inn og sette sprøyter. Den viktigste erfaringen er at holdningsskapende arbeid virker. Mange er faste brukere her, og med langsiktig opplysningsarbeid uten moralisering, når vi frem, sier Reiersen.