— At en elev går ned en karakter er ikke så uvanlig, men at man settes ned to karakterer, og spesielt fra 3 til 1, er det sjelden jeg hører om, sier rådgiver Jon Fjeldstad ved Fylkesmannen i Hordaland, som har jobbet med klagebehandling i mange år.

  • Konsekvensene blir jo drastiske i et slikt tilfelle. Men avgjørelsen er endelig, sier han.

Han forteller at Utdanningsdirektoratet lager veiledninger for hver eksamen til alle sensorer, også de som deltar i klagenemnden. I tillegg er det skolering av sensorene.

  • Men hvordan kan de første sensorene ha en så forskjellig vurdering fra det klagenemnden har?
  • Det blir spekulasjoner. Jeg regner med at det er sjekket opp at dette ikke er en feil som har oppstått.

Henning Galtung på eksamenskontoret i Hordaland fylkeskommune kan ikke huske noe lignende tilfelle.

  • Det er klart det er fortvilende hvis man stryker etter klagebehandling. Derfor pleier jeg ikke å anbefale dem som får 2 å klage. Men å gå ned fra 3 til 1 er veldig sjelden, sier han.

Som eksempel viser han til at det bare var to av 140 klagere på privatisteksamen som ble satt ned en karakter i år.

  • Dilemmaet da er at man ikke kan gå tilbake til den første karakteren. Den siste blir stående, sier han.