Den selverklærte nynazisten Vjatsjeslav Datsik anker kjennelsen fra Oslo tingrett som sier at han kan utleveres fra Norge.

— Tingretten har gjort knefall for den russiske riksadvokaten, som ikke klarer å holde kontroll i eget land. Vi er dypt uenige i denne kjennelsen, sier Datsiks forsvarer, advokat Fridtjof Feydt, til NTB.

Tingrettens slutning kom onsdag som følge av en utleveringsbegjæring fra russiske myndigheter. Datsik er i Russland tiltalt for ran av en mobilforretning. Han har selv innrømmet ranet, og sier han har ranet butikken fire ganger.

Datsik, med kallenavnet «Røde Tarzan», frykter å bli drept eller torturert hvis han sendes tilbake. Han hevder å ha blitt torturert i russisk fengsel tidligere.

Rømte

30-åringen kom til Norge i fjor høst etter å ha rømt fra en psykiatrisk klinikk i Russland. Han hadde med seg våpen da han kom til Norge, og er dømt til åtte måneders fengsel for ulovlig våpenbesittelse i Norge.

Fordi han offentlig har uttalt at Datsik bør kastes ut av landet, ble justisminister Knut Storberget (Ap) denne uken innkalt som vitne i utleveringssaken. Statsråden la ikke skjul på at han ønsker å overlate mannen til russerne.

— Jeg synes vi må få lov til å uttrykke at dette jobber vi hardt med. Vi har ingen interesse av at han skal vase rundt i Norges gater, sa Storberget.

- Ikke ny Krekar-sak

I forbindelse med vitneførselen uttalte Storberget at han tviler på at Datsik risikerer tortur dersom han sendes tilbake til Russland.

— UDI har vurdert Datsiks sak. Det er ingen grunn til å mistro dem den avgjørelsen de kom til, sa justisministeren.

— Vi har et utstrakt samarbeid med russerne. Standarden og forholdene i fengslene er blitt betydelig bedre de siste årene. Bare i fjor sendt Politiets utlendingsenhet ut 102 russere, og flere av dem var straffedømte, fortsatte han.

Datsiks forsvarer Fritdjof Feydt mener Storberget taler mot bedre vitende og viser til uttalelser fra flere menneskerettighetsorganisasjoner samt vitneforklaringer og en video som angivelig viser overgrep begått i fengselet Datsik satt i. Videoen er avspilt for retten.