Si din mening om Notar-bråket!

I fem boligprosjekter Kredittilsynet har undersøkt har et sted mellom 10 og 15 Notar-meglere selv kjøpt boliger i nye boligprosjekter — og solgt dem videre med fortjeneste.

Bruddene er så alvorlige at Kredittilsynet nå stenger de to Notar-kontorene på Bryggen i Bergen. De mister bevillingen til å drive eiendomsmegling.

— Vi har ikke vært borti et så grovt tilfelle tidligere, sier seksjonsleder Wilhelm Mohn Grøstad i Kredittilsynet.

Tjente hundretusener

I om lag et halvår har tilsynet gått grundig gjennom kjøp og salg i to boligprosjekter, og gjort stikkprøver i tre andre. I et 18 siders langt skriv til Notar Eiendom Bergen beskrives regelbruddene:

  • Meglerne og personer nært til dem har kjøpt eiendommer i nye boligprosjekter og solgt dem videre med fortjeneste etter svært kort tid.
  • Fortjenesten har ofte vært 100.000 kroner, men i enkelte tilfeller inntil 450.000 kroner ved en handel. Både meglere og meglerkontoret har tjent penger på dette.I tillegg mener Kredittilsynet:
  • Meglerne har gått for langt i å markedsføre boliger overfor førstegangskjøpere som ikke har penger til å kjøpe.
  • Meglerne har inngått ulovlige avtaler hvor overskuddet på videresalget skulle deles mellom selger og meglerforetak.
  • Journalføringen er for dårlig, noe som har gjort det vanskelig å avsløre regelbruddene.
  • Vi er svært uenig i vedtaket om å stenge kontorene, sier informasjonsansvarlig Eivind Rodem i Notar.

Han sier selskapet nå vil gå gjennom det samme grunnlaget som Kredittilsynet og gjøre sin egen vurdering.

— Før vi har gjort det, er det for tidlig å si noe mer.

Straffer ikke meglerne

Om lag 20 personer arbeider ved Notar Eiendom Bergen og Notar Nybygg Bergen på Bryggen. Kontorene er lokalisert i samme lokale. Kredittilsynet har gitt dem frist til 1. mars med å avvikle alle salgsoppgavene de har. De to kontorene får ikke lov til å ta på seg nye oppdrag.

I går de ansatte i møter på Bryggen. Ingen ville si hva de snakket om.

Meglerne kan ikke straffes av dagens lovverk. Det betyr at de kan bytte arbeidsgiver, og selge boliger igjen i morgen. Flere av punktene i eiendomsmeglerloven gjelder bare statsautoriserte eiendomsmeglere, som kan miste godkjennelsen sin.

Et forslag til en ny lov vil gi samme reaksjonsmuligheter mot meglere som ikke er statsautoriserte.

Kan bli tvunget til salg

Straffes kan derimot ledelsen i selskapet, som har ansvar for å følge opp lover og regler. Og eierne.

— Meglerforetaket har tjent på det som er skjedd, både i form av honorar og i form av at de har hatt interesse av å selge raskest mulig, sier Grøstad.

Nå vil tilsynet også vurdere om eierne er skikket til å drive meglervirksomhet.

Erlend Innset eier 55 prosent av Notar i Bergen, som igjen er involvert i 13 Notar-kontorer på Vestlandet. Innset er styreformann i alle disse.

Etter 2004 tok eierne ut vel seks millioner kroner i utbytte etter svært gode resultater.

— Vi vil vurdere hvor egnet eierne er. Vi kan kreve at de selger seg ut av virksomheten, sier Grøstad.

Det kan i så fall også ramme Notar-gründerne Morten Andersen og Asgeir Sæther. Ifølge informasjonsansvarlig Eivind Rodem i Notar ønsket ingen av dem å kommentere saken i går.

Det ville heller ikke Innset.

— Rodem skal svare på alt, sier han.

Varslet av utbyggere

Kredittilsynet har jobbet om lag et halvår med saken, etter at de i fjor sommer ble varslet av to utbyggere. Et av dem var NCC Bolig.

Administrerende direktør Jon-Erik Lunøe ønsker ikke å kommentere det som er skjedd, men sier selskapet fortsatt har et godt forhold til Notar.

  • Vi har ingenting utestående. Dette er et forhold mellom Notar og Kredittilsynet, sier han.

NCC Bolig var ansvarlig for utbyggingen av Radialen Terrasse i Ytrebygda, hvor mange av handlene er skjedd.

TVANGSSALG? Styreleder og hovedeier Erlend Innset i Notar på Vestlandet kan bli tvunget til å selge seg ut av 13 Notar-selskaper hvor han er medeier. ARKIVFOTO: MAGNUS VOLLSET