Elsie Brekke har hele sitt voksne liv lidd av en medfødt fysisk nervelidelse som svekker balansen og medfører gangvansker.

Medfødt lidelse

Allerede som ung skjønte hun at hun ikke ville makte å arbeide utenfor hjemmet. Hun valgte derfor å være husmor på heltid. Etter ti års kamp fikk hun innvilget 70 prosents uførepensjon, men da helsen ble verre anbefalte fastlegen henne å søke om en uførepensjon på 100 prosent.

Det er svaret på denne søknaden som provoserer både henne og fastlegen hennes, Ole Terland.

Kan lage mat

Trygdekontoret svarer at siden hun er gift og kan lage mat, tørke støv og re senger er det ingen grunn til å yte henne full pensjon.

— Det er med andre ord hennes sivile status, det at hun er gift, som gjør at hun får redusert trygd. Hvis hun hadde vært mann, enke eller skilt, ville hun uten videre fått full utbetaling, sier Terland.

— Jeg blir så sint, men jeg har ikke krefter til å kjempe på egen hånd. Derfor er jeg svært glad for at jeg har en lege som forstår problemstillingen og som er villig til å stå på barrikadene for sånne som meg. Dette er ren kvinnediskriminering og ikke noe annet, sier Elsie Brekke.

Nå får hun utbetalt 6000 kroner i måneden. Med full uføretrygd ville hun fått omkring 8000 kroner. Det er en forskjell som betyr mye i et allerede stramt budsjett.

Kvinnediskriminering

— Politikerne snakker om nulltoleranse når det gjelder diskriminering, men det bør gjelde for kvinners trygderettigheter også. Det viser seg at så ikke er tilfelle. Vi behandles ulikt fordi vi er hjemmeværende husmødre, og jeg er sikkert ikke den eneste som opplever en slik form for forskjellsbehandling, sier hun.

Hun mener det hele bunner i en gammeldags holdning til kvinneroller som ikke hører hjemme i 2007.

— Jeg kjenner ikke til et eneste tilfelle der en mann har fått redusert uførepensjonen fordi han klarer noe husarbeid, sier Brekkes fastlege, Ole Terland.

Straffes

— Fordi om Elsie Brekke har vært hjemmearbeidende i mange år, og i sin tid valgte dette som sin livsoppgave, skal hun ikke straffes resten av livet på denne måten, sier Terland.

Han kjenner Brekkes helsetilstand godt, og sier at hun aldri har hatt helse til å ta lønnet arbeid utenfor hjemmet. Med årene har tilstanden forverret seg, slik at hun er fullt kvalifisert til 100 prosent uføretrygd.

Når dokumentasjonen er så overveldende som i dette tilfellet er det uakseptabelt å ha trygderegler som diskriminerer gifte, hjemmearbeidende kvinner, mener Terland.

Krever grep fra politikere

Han er så opprørt over trygdesystemet på dette punktet at han har tatt saken opp med likestillingsminister Karita Bekkemellem og helseminister Sylvia Brustad og bedt dem umiddelbart fjerne det som han oppfatter som grovt kvinnediskriminerende trygderegler.

— Det er nemlig kun gifte, hjemmearbeidende kvinner disse reglene er laget for, og det må aldri være slik at det er kvinnens sosiale stilling som avgjør om hun fyller vilkårene for uførepensjon eller ikke, skriver han i brevet til statsrådene.

Orker ikke Trygderetten

Når han appellerer til toppolitikerne er det fordi han mener det må politiske signaler til for at den kvinneundertrykkende holdningen fra trygdekontor og fylkestrygdekontor skal bort.

Han har ikke fått noe annet svar enn at henvendelsen hans er sendt over til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som heller ikke vil vurdere saken, men henviser til Trygderetten.

Elsie Brekke har fått endelig avslag på sin søknad om full uførepensjon fra Hordaland fylkestrygdekontor. Hennes evne til å lage mat, tørke støv og re senger er den viktigste årsaken til avslaget, ifølge vedtaket. Hun har ikke orket å gå videre til Trygderetten med saken.

FØLER SEG OVERKJØRT: Elsie Brekke (62) har vært husmor hele sitt liv. Nå føler hun seg straffet av trygdemyndighetene. - Dette er kvinnediskriminering av verste sort. Det ville aldri skjedd om jeg var mann, mener hun.
Rune Nielsen