Det tror førsteamanuensis Knut Boye ved Norges Handelshøyskole. Han ser både fortrinn og ulemper for det nye selskapet.

— Generelt er det slik at de som har størst tilbøyelighet til å tegne forsikring er de som får ut mest penger i skadeoppgjør. Noe av dette er ren forsikringssvindel. Og hvis det er slik at moralen blant kristne er bedre enn hos andre, så kan det være en del å hente her, sier Boye.

Dernest vil lave markedsføringskostnader for et nytt forsikringsselskap være et stort pluss. Det samme er muligheten for stabile kunder med ideologiske bindinger til selskapet.

Hvis kristne også kolliderer mindre og utsettes for mindre skade, ville det også være et viktig fortrinn.

Dette avvises imidlertid av markedssjef i KNIF, Kjell Holmqvist.

— Det er nok dessverre bare i teorien. En undersøkelse i fjor viste at vi var utsatt for like mye skade som andre, sier han.

På minussiden kan det være at kristne er sunnere og lever lengre. I så fall blir pensjonsforsikring dårligere butikk, påpeker Boye.

Viktigst er likevel de knallgode tidene forsikringsselskapene opplever nå.

— Og da vil god ledelse være avgjørende for om man klarer å utnytte dette, sier han.