— Målet vårt er å produsere én million skjell i året, sier eier Ove Kvalheim i Helland skjell AS.

Med dagens markedsverdi tilsvarer det en omsetning på åtte til ti millioner kroner.

For fem år siden satte de fire gründerne i Helland skjell AS på Radøy ut 3000 kamskjellyngel i havet. Prøveprosjektet var et samarbeid med Havforskningsinstituttet i Bergen. I år har skjellene vokst til 11 cm i skallhøyde og er modne for et skjellhungrig marked. Men kun 400 har overlevd årene på bunn.

— Vi anser 97-årsklassen som en test der vi prøvde ut ulike metoder. Ikke alle var like vellykket. Neste år kan vi høste 15.000 skjell. Målet vårt er å kunne levere ferske skjell av topp kvalitet hele året, sier eier Espen Helland.

Eventyret starter neste år

Til tross for at årets salgsklare skjell er beskjedne i antall, har Helland skjell for første gang bevist at det er mulig å dyrke frem kamskjell hele veien fra larvestadiet til salgsklare konsumskjell. Neste år starter eventyret for alvor når en større andel av de 180.000 skjellene som ligger på bunn av Toskesundet har nådd markedsstørrelse.

— Ingen andre har greid å komme så lang som Helland skjell, bekrefter marinbiolog Thorolf Magnesen ved Universitetet i Bergen.

Hovedårsaken til at Helland skjell har lykkes er at de har utviklet et undervannsgjerde som holder krabbene borte.

— Gjerdet er av aluminium og betong med en not på utsiden, slik at krabbene ikke skal grave seg under. Kommer krabbene inn, forsyner de seg grovt av skjellene, forklarer Espen Helland.

I tillegg har eierne lagt ned et betydelig arbeid i overvåking og etterstell av lokalitetene.

Takket være gjerdet har kamskjellene nå en rekordhøy overlevelse på 89 prosent.

Lager kamskjell-barn i Øygarden br/> Eksportører av sjømat har for lenge siden sett potensialet for salg av kamskjell på det europeiske markedet. Frankrike, Spania, Tyskland og Italia har samlet en import på over 60.000 tonn i året for å dekke markedsbehovet av kamskjell. Markedet er entydig positivt til norske kamskjell.

— Flere eksportører som selger laks til det europeiske markedet har allerede ringt og vil ha kamskjell. Men vi må ha volum før vi kan selge til Europa, slik at vi kan gi stabil leveranse, sier eier Trond Helland.

Hjemmemarkedet betaler i dag rundt 15 kroner pr. dyrkede skjell. I Europa får dyrkerne fra 5 til 10 kroner skjellet.

— Jeg er optimistisk og tror at produksjonen kan utvikles til å bli noe stort. Det nasjonale målet er i første omgang å produsere 1000 tonn skjell årlig med en verdi på 40 millioner kroner. Vi bør kunne nå det i løpet av syv år, mener Thorolf Magnesen.

Men kamskjell er betydelig mer kompliserte å dyrke enn blåskjell. Krabber er et stort problem.

Skjellene krever gunstige forhold for å gyte, larven er skjør og yngelen trenger store bunnområder for å vokse opp. Dyrkerne er derfor avhengige av levering av kamskjellyngel fra klekkeri.

I Øygarden ligger klekkeriet til Scalpro AS.

Selskapet er det eneste i Norge som leverer kamskjellyngel til havbeite. I 1999 leverte Scalpro to millioner yngel til dyrkere. Nytt utstyr med et landbasert vekstanlegg er nå på plass og skal gi bedre overlevelse og større kapasitet.

— Vi er spente på årets sesong. Hvis vi kan produsere fire millioner 15 mm yngel, går regnskapet i balanse. Men vi må opp i seks millioner før det er interessant, sier Thorolf Magnesen som er daglig leder for klekkeriet. Han håper å produsere seks millioner yngel innen to år.

Millioner av skjell

Når oljen i Nordsjøen minker, vil næring tilknyttet de biologiske ressursene i havet bli svært viktige for norsk økonomi. Magnesen tror kamskjelldyrking har eventyrlige vekstpotensialer.

— Det er ingenting i veien for at vi kan produsere flere hundre tusen tonn kamskjell i året. Vi har nok av sjøområder.

Gjennom havbeiteloven kan dyrkere søke om å få tildelt et område på havbunnen der de kan sette ut skjell og ha eksklusiv gjenfangstrett til den utsatte arten. Selve konsesjonen er i dag gratis.

Å søke koster 12.000 kroner, og det er varslet at en avgift kan bli innført.

I dag er 12 dyrkere aktive i kamskjellnettverket FRESA. Scalpro leverer årlig yngel til mellom 20 og 30 selskaper. Men ifølge Magnesen sitter en rekke interesserte på gjerdet og venter på sikrere produksjonsmetoder.

Helland skjell AS har foreløpig en permanent konsesjon til dyrking av 30 dekar sjøbunn. Når de nå søker ny konsesjon, ønsker de å øke med 500 dekar i et nytt område. Radøy-bedriften har da potensial til å produsere én million konsumskjell årlig.

— Foreløpig er vi i en læringsprosess. Men ut fra de resultatene vi nå har oppnådd, er vi klare for å satse kommersielt. Potensialet er enormt stort, og vi ønsker å jobbe med dette på fulltid, sier Espen Helland.

fakta/stort kamskjell (Pecten maximus)

  • De største forekomstene av kamskjell finnes i Trøndelag, men betydelige menger finnes på Vestlandet og i Nordland.
  • Fra stamskjellene gyter og til kamskjellene er salgsklare tar det inntil fem år.
  • Stamskjell må gjennom et temperatursjokk for å gyte. Eggene klekkes til en frittsvømmende larve som trenger tre-fire uker før den forvandles til et bunnlevende mini-kamskjell.
  • 15 mm høye skjell selges til dyrkerne, men først etter ett år i en beskyttende mellomkultur er skjellene klare for å settes ut på bunnen. Da har de en skallhøyde på 50 mm.
  • Både den store, hvite lukkemuskelen og rognen hos kamskjell er spiselig.
  • Det produseres over 1,5 millioner tonn kamskjell i verden årlig.
  • Norske villfangede skjell selges i dag til Belgia og Italia.

LITTERATUR: «Skjell ý biologi og dyrking» (Hovgaard, Mortensen og Strand)