Ikke bare fikk tomteeieren i Vestlundveien bystyreflertall for boligprosjektet sitt, Vestlund Park. Flertallet, bestående av Høyre, Frp, Ap og KrF, økte dessuten den tillatte byggehøyden på prosjektet fra fem til seks etasjer.

Det betyr at det kan det bygges rundt 165 leiligheter på tomten, 30 flere enn byrådets innstilling åpnet for. Dermed kan Jensen putte enda flere millioner i lommen.

— Vi er gisler

— Et godt eksempel på at lokalpolitikerne blir gisler for utbyggernes krav. På befaringen kom utbygger og sa at han måtte få bygge 160 boenheter, ellers ble det ingenting av. Da er det mange som føler seg presset til å stemme for et prosjekt de egentlig synes er for stort, sier Tina Åsgård (SV), medlem av komité for miljø og byutvikling

SV stemte for byrådets forslag om en mindre utbygging, men også det gjorde de med fingrene for nesen.

— Vi har en flau smak i munnen med tanke på profitten som utbygger får her. Men vi er jo for at det skal bygges flere boliger i Fyllingsdalen, selv om vi mener det får holde med 130. Utbygger vil tjene godt på det også, sier Åsgård.

Ulovlig hospits

Jensen kjøpte tomten fra Helse Bergen for 36 millioner kroner i 2007. Mens han har jobbet med prosjektet Vestlund Park, drev utbyggeren hospitsvirksomhet i det eksisterende bygget.

BT avslørte høsten 2011 kritikkverdige boforhold, med boss, avføring og urin utover gulvene. Bygget var regulert for institusjonsformål, men rommene ble også leid ut til barnefamilier. Kommunen konkluderte med at bruken av bygget var ulovlig, og påla Jensen dagbøter. Likevel gikk det over et år før bygget ble stengt for utleie. Fylkesmannen var enig i at bruken var ulovlig. Bygget har brent flere ganger etter at det ble stengt, og naboer har følt seg utrygge.

Blir mangemillionær

I fjor ble tomten lagt ut for salg med prisantydning på 90 millioner kroner. Med ferdig regulering for 165 leiligheter blir den et enda mer attraktivt salgsobjekt.

Dersom Jensen får solgt tomten til prisantydning, sitter han igjen med en gevinst på 54 millioner kroner, fratrukket utgiftene han har hatt til regulering og prosjektering.

Eiendomsmegler Tor Arne Fostervold i EiendomsmeglerVest tror prisantydningen er noe høy, og mener en tomtepris på 500.000 kroner pr. regulerte boenhet er realistisk.

— Det gir en pris på i underkant av 80 millioner kroner. Jeg ville lagt meg på det nivået, men jeg er blitt overrasket tidligere. Hvis det blir kamp om tomten, kan prisen øke, sier han.

Lurt å bygge selv

BT har snakket med aktører i boligmarkedet som tror Jensen kan sitte igjen med en enda større gevinst dersom han selv bygger ut. Med en antatt salgsverdi på 40.000 kroner kvadratmeteren kan utbygger sitte igjen med en profitt på 15–16 prosent, mener de.

Det vil i så fall grovt regnet kunne gi en gevinst på 74 millioner kroner. De 30 ekstra leilighetene som bystyret åpnet for i går, er sterkt medvirkende til at profitten blir såpass høy.

Fostervold tror det er realistisk med enda høyere pris, rundt 47-50.000 kroner kvadratmeteren.

— Men det koster også mye å bygge nye leiligheter, med kravene som er både i markedet og i de nye byggeforskriftene. Derfor er risikoen noe større, sier han

Et så stort prosjekt bør dessuten deles opp i flere byggetrinn, for å kunne komme i gang raskere, mener Fostervold.