Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt mener politiet har mye å gå på når det gjelder bruk av teknologi.

— Dette prosjektet er veldig spennende. Det er positivt at vi får drahjelp fra unge, kreative folk som ser muligheter for hvordan politiet kan løse oppgavene sine på en bedre måte.

Blant annet ser han positivt på funksjonen som lar folk bestille time hos passkontoret eller i utlendingsforvaltningen via appen.

Timebestilling er noe politidistriktet tilbyr i noen grad i dag, med positive resultater.

— Det er gammelmodig at alle skal møte opp tidlig om morgenen for å komme frem i køen.

Utbedrer mobilplattformen

Om politidirektoratet finner ut at appene skal testes ut bredere, stiller Gudmundsen politidistriktet sitt til disposisjon.

Men i dag har imidlertid ikke politiet en infrastruktur som gjør at de kan ta i bruk appene som er utviklet av vestlandsungdommene. Politidirektoratet jobber nå med saken.

— Hvis finansieringen går i orden, vil plattformen for mobile tjenester stå klar om ett år, sier Asbjørn Rønnestad, fungerende avdelingsdirektør for IKT.

Neste uke skal han møte politimester Aas i Vest-Finnmark og Iversen i Ciber for å se om løsningene de jobber med kan være av interesse for politiet i hele landet.

— Initiativet er absolutt spennende. Så må vi ta en vurdering på om dette er noe vi kan jobbe videre med, sier han.

Ikke gjort tidligere

Det er første gang politiet tester ut systemer av denne typen, som er utviklet av eksterne aktører. Det vil det bli mer av i fremtiden.

— Vi har en strategi for hvordan vi skal utnytte kompetansen i markedet på en annen måte enn i dag. Vi skal bruke eksterne aktører der de er best – det er ikke alt vi trenger å ha spisskompetanse på i politiet.

Apper av den typen Rønnestad får presentert neste uke, har vært diskutert i politiet tidligere.

— Men vi har ikke hatt ressurser til å iverksette arbeid på det.