— Veldig mange ber om ekstra fri for sine barn. Reglene er skjerpet de siste år. Foreldre kan bare ta sine barn ut 14 dager ekstra, opplyser rektor Gudbjørg Lossius ved Kirkevoll skole i Bergen. Samtlige barne- og ungdomsskoler i Bergen praktiserer de samme reglene. Tar foreldre en elev ut mer enn 14 dager, regnes eleven som utskrevet fra skolen. Skolen kan ikke garantere at han får plassen igjen når han er tilbake. Rektor ved Rothaugen skole og fungerende rektor ved Nattland skole bekrefter at de samme regler praktiseres der.

- Helt utrolig

— Det er helt utrolig. Jeg visste ikke at reglene er slik, sier Arne Stadheim, leder for FAU i Fana bydel. Han kjenner imidlertid til at foreldre må skrive under på at de selv tar ansvar for barnas opplæring hvis de tar dem ut mer enn to uker. På møte denne uken for FAU-ledere i Fana vil han informere om reglene.

Ekstra ferieturer midt i skoleåret er et økende problem for skolene i Bergen. Feriereiser er rimelige utenom de vanlige høst- og vinterferiene, påske, jul og sommer. Det gjør det svært fristende for mange å ta sine barn med på ekstra ferie i lavprisperioder.

— Vi stiller oss positive til at elever får noen ekstra fridager, men kan ikke gå ut over loven, understreker rektor Helge Haaland ved Kjøkkelvik skole.

— Foreldrene har et ansvar og kan ikke klage på at elevene ikke har fått den undervisning de har krav på, hvis de er borte mer enn vanlig, påpeker rektor Berit Strand Karlsen ved Ny Krohnborg skole.

Innstramming

Før kunne en kommune gi elevene fri inntil tre uker i skoleåret. I den nye opplæringsloven, som kom for tre år siden, er antallet uker kuttet til to.

— Kommunene har plikt til å gi undervisning, men denne plikten faller bort hvis elevene har permisjon ut over to uker, opplyser underdirektør Lars D. Rime i Utdannings- og forskningsdepartementet. Holdes elevene borte, kan foreldre straffes med bøter. Tar foreldrene barna ut av skolen, har de selv plikt til å gi undervisning. Da har kommunen tilsynsplikt.

Det er fulle klasser som gjør at skolene ikke kan love elevene plass om de er borte mer enn to uker. Normalt vil det ikke være noe problem å få plass i samme klasse når eleven er tilbake, men kommer en annen elev flyttende, vil han eller hun få plassen. Da kan elevene som er på ferie, risikere å bytte klasse eller måtte begynne på en annen skole. Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro, er minst 100 elever borte fra skolen mer enn to uker i løpet av et skoleår. Vi ser da bort fra eleven som har lovlig fravær på grunn av sykdom. Det kan være foreldres opphold i utlandet eller langt besøk hos familien for innvandrerelever som er årsak til at enkelte blir lenge borte.

— Det er naturlig at elever som er borte i et år, ikke beholder plassen i klassen, mener elevrådsleder Pernille Klem ved Kirkevoll skole. Hun trives godt ved skolen og forstår at elever vil tilbake om de har gått ved skolen før.

Utfordring for lærerne

— Elever kan ha nytte av ekstra fridager, men stort fravær gir lærerne ekstra utfordringer. Ukeoppdrag, fleksibel til og nye metoder i skolen gjør at elevene kan miste viktig kunnskap om de er borte, understreker Gudbjørg Lossius.

— Om foreldre synes det er strengt kan ikke den enkelte kommune gå ut over loven, påpeker assisterende opplæringsdirektør Alf Pedersen ved Statens utdanningskontor i Hordaland. Han mener imidlertid at begge foreldre bør kunne feriere med sine barn en gang i året.