— Det er gjort et bystyrevedtak, og vi handlet etter det. Når en sånn sak dukker opp etter halvannet år, blir det ganske håpløst for oss, sier Tore Brynjulfsen, en av utbyggerne i Nyhavn i Sandviken.

Han er oppgitt over at bystyret på mandag ønsket å legge til et nytt punkt i en for lengst vedtatt reguleringsplan. Det punktet vil koste utbyggerne mange millioner kroner i forhold til dagens eksisterende plan.

I siste liten ble saken utsatt. Nå skal kommuneadvokaten vurdere lovligheten av å endre den vedtatte reguleringsplanen i ettertid.

Punktet som forsvant

Den spesielle historien starter 21. mai 2007. Da skulle bystyret stemme over forslaget til reguleringsplan for Nyhavn, som blant annet åpner for 380 leiligheter i et eksisterende næringsområde.

Flertallet i bystyret syntes de planlagte bygningene burde reduseres med én etasje. I innstillingen var det dessuten et siste, viktig punkt: «Utnyttelsesgraden reduseres tilsvarende». Punktet ville gitt utbyggerne mindre utnyttelse av tomten.

Halvannet år senere viser det seg at bystyret har glemt å vedta dette siste punktet. Det ble oppdaget av Fylkesmannen i Hordaland da de skulle behandle klagene fra naboene.

Bystyredirektør Roar Kristiansen kalte forrige fredag det som hadde skjedd for en inkurie, og la opp til å sluttføre hele vedtaket på mandagens bystyremøte.

Gjelder 1400 kvadratmeter

Men da slo utbyggerne alarm. De har nemlig gått ut ifra at man kunne ha omtrent samme størrelse på bygningsmassen, til tross for redusert høyde.

— Vi har et totalt bruksareal på rundt 40.000 kvadratmeter. Reduksjonen av etasjer i noen bygg gjorde at 3,5 prosent av bygningsmassen forsvant. Små justeringer gjør at de er inne igjen, sier Brynjulfsen.

Han forteller at utbyggerne har utvidet byggene litt i bakkant, inn mot fjellveggen.

  • Ingen naboer blir berørt av det, og det blir heller ikke friarealet. Vi er fortsatt innenfor planens rammer, sier han.

3,5 prosent utgjør 1400 kvadratmeter. Brynjulfsen medgir at dette betyr mye for økonomien.

— Det er klart at det vil gå ut over lønnsomheten i prosjektet dersom vi mister det arealet. Vi har mange utgifter, og skal bekoste offentlige veier og plasser for 40 millioner kroner. Byggesaksgebyret for reguleringsplanen alene har passert 900.000 kroner, sier Brynjulfsen.

42 millioner kroner

Dersom de 1400 kvadratmeterne blir leiligheter, og vi antar en pris på 30.000 kroner kvadratmeteren, vil punktet om redusert utnyttelsesgrad gjøre at utbyggerne mister 42 millioner kroner i inntekter.

Eiler Macody Lund (Frp) mener at å omgjøre vedtaket halvannet år senere, kan medføre erstatningsansvar for kommunen.

— Vedtaket i 2007 var en helt vanlig, lovlig og korrekt behandling. Utbygger har selvsagt forholdt seg til det. Det blir feil å endre et lovlig vedtak halvannet år senere, mener Macody Lund.

Han fikk med seg Ap, SV og Venstre på å utsette behandlingen av saken, mens man venter på uttalelsen fra kommuneadvokaten.

STORSTILTE PLANER: De hvite boligblokkene med grått tak, i midten av illustrasjonen, er de planlagte nybyggene i Nyhavn.

ILLUSTRASJON: ARKITEKTHUSET CUBUS