Dersom det viser seg at prøvene kan utelukke vannet som primærkilde, må kommunelege Harald Aasen og hans medarbeidere i Mattilsynet søke etter andre kilder enn drikkevannet. Det kan ta lengre tid, kanskje flere uker. Kommunens folk håper da å finne svaret i intervjuundersøkelsen av dem som er registrert smittet. To epidemiologer fra Statens Folkehelseinstitutt i Oslo er kommet til Bergen for å hjelpe til med å sette opp spørreskjema og bistå under analysen av intervjuundersøkelsen. I alt har Mattilsynet nå navn på et 50-tall personer som skal intervjues.

— Foreløpig famler vi litt med å finne primærkilden. Vi har foreløpig ikke andre fellestrekk enn at mange av dem som er syke bor i sentrum og trolig har drukket vann fra Svartediket, sier distriktssjef i Mattilsynet, Paal Fennell.

- Høyst oppsiktsvekkende

Giardia-epidemien i Bergen overrasker overlege Hans Blystad ved Folkehelseinstituttet.

— Det er høyst oppsiktsvekkende. I Norge har vi bare hatt små utbrudd i barnehager. Der sprer smitten seg raskt ved at barna går på do og ikke vasker hendene etterpå, sier Blystad til BT.

Han mener Norge er spesielt utsatt på grunn av vårt forhold til drikkevann. Klorering av vannet biter nemlig ikke på denne hardføre tarmparasitten.

— I Europa der det bor mer folk, har man bedre metodikk for rensing av drikkevann. Generelt har man mange små anlegg i Norge, og det blir dyrt å installere rensing på alle, sier Blystad.

En undersøkelse av 147 drikkevannskilder i Norge i 1998 viste at 18 prosent av drikkevannene hadde giardia-parasitten.

— De finnes, men ikke i store nok mengder til at de forårsaker epidemier. I Bergen må det ha vært en stor opphopning av den normale mengden. Det skyldes vanligvis en stor forurensing fra menneskeavføring, sier overlegen.

Avføring under lupen

På Infeksjonslaboratoriet og kompetansesenteret for tropemedisin ved Haukeland universitetssykehus har de nesten ikke tid til å ta telefonen om dagen. I går morges fikk de inn 100 avføringsprøver. Ny ladning var ventet inn på ettermiddagen.

— Vi må trolig jobbe i helgen., sier spesialist og bioingeniør John Olav Alvsvåg.

Han har aldri opplevd liknende pågang, selv ikke når charterfly har returnert med smittede turister.

Inntil man finner svaret på magesjaugåten, oppfordres de ca. 60.000 bergenserne som får vann fra Svartediket til å koke drikkevannet. Det dreier seg om alle som bor i de sentrale byområdene.

I går ettermiddag hadde Helsevernetaten registrert 65 personer som er smittet. Hele torsdag var det stor pågang både på Legevakten og hos allmennlegene i byen av pasienter som følte seg syke.

— Det er derfor realistisk å regne med at tallet på smittete kommer til å øke i dagene som kommer, sa kommunelege Harald Aasen i går ettermiddag.

SYNDEREN: Bildet viser parasitten giardia lamblia.