Det er helt usikkert om Kirkelig Fellesråd i Bergen for lov til å innføre betaling på 805 kroner for de to kirkelige handlingene.

Vedtaket må nemlig godkjennes av Bjørgvin bispedømmeråd. Og det er slett ikke sikkert at rådet vil åpne for å innføre betalingstjenester på kirkelige handlinger i egen menighet, slik Kirkelig Fellesråd vedtok onsdag kveld med 14 mot 10 stemmer. Domprost Ørnulf Elseth sto bak et motforslag. Han mener at vedtaket om egenbetaling er uklokt.

Lederen i Bjørgvin bispedømmeråd, Kari Sørheim legger ikke skjul på at hun er imot slike betalingsordninger i kirkene.

— Jeg ønsker ikke at vi kommer i en situasjon der vi må ta betaling i kirkene vår. I handlinger, der Kirken møter mennesker i deres glede og i deres sorg, bør man ikke deler ut giroblanketter etterpå. Samtidig ser jeg den svært vanskelige økonomiske situasjonen i mange kirkelige fellesråd. Jeg vil gjerne arbeide videre for å bedre den, sier Sørheim, og understreker at dette er hennes personlige mening.

Grunnleggende prinsipp

Stiftsdirektør Helge Taranrød vil ikke si hva han vil anbefale Bispedømmerådet å gjøre i denne saken. Han vil heller ikke spekulere på hva utfallet blir. Saken kommer tidligst opp i Bispedømmerådet 10. mars.

— Dette dreier seg om et grunnleggende prinsipp i forholdet mellom kirke og folk her i landet. Helt siden Kirkeloven av 1897, har det vært slått fast at kirkelige handlinger skal være gratis, Taranrød til Bergens Tidende og legger til:

— Det er første gang vi har en slik sak. Så dette blir nok en prinsipiell debatt. Vi har hatt kontakt med Kirkedepartementet, og fått støtte i at rådet er en sertifiserende myndighet når det gjelder betalingstjenester i kirkene. Vi må utstede en godkjenning, eller si nei til betaling. Blir det nei, må Kirkelig Fellesråd Fellesråd forholde seg til det, legger Taranrød til.

Juridisk holdbart

Kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik, mener imidlertid han juridisk har en god sak når han vil innkreve 805 kroner for vielser og gravferdsseremonier i alle Bergenskirkene.

— Vi var klar over at dette er et omstridt forslag, som ville vekke reaksjoner. Men egenbetaling er en av få muligheter til å øke inntektene i Kirkelig Fellesråd. Jeg mener også at vi har lovhjemmel for vedtaket. Dagens kirkelov åpner nemlig for betaling, men at Bispedømmerådet skal godkjenne regelverket. Men selv om dette er en kirkerettslig spesiell sak, mener vi at det er regelverket, og ikke selve vedtaket om betaling og satsene. som må godkjennes.

Giro i etterkant

Fremtidig brudepar i Bergen og sørgende familier skal imidlertid slippe å bli avkrevd penger i kirkedøren. Men Kirkelig Fellesråd vil umiddelbart be alle prestekontorene i Bergen forberede unge brudepar som bestiller vielse, om at de må betale 805 kroner. Regelverk vil bli utarbeidet med det aller første, og Wik ser for seg en ordning, der prestekontorene innrapporterer alle vigsler og gravferder til Kirkelig Fellesråd, som sender ut regning i etterkant.

Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland må svare for seg når saken kommer opp i Stortingets spørretime førstkommende onsdag. Men til NTB sier statsråden at hun ikke liker vedtaket i Bergen.

— Bispedømmerådet har mange grunner til å si nei til en slik betaling. Jeg synes på mange måter undergraver kommunenes plikt til å dekke de utgiftene som kirkene har til disse tjenestene, sier hun.