RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bergens-tidende.no

Ble beløpet høynet til 200 millioner kroner, ville Gaia i tillegg kunne senke satsene på enkeltbilletter fra 20 til 12 kroner innenfor for de gamle bygrensene.

Med fem minutter mellom hver avgang og busstakst på 12 kroner, ville det ikke lenger finnes noen unnskyldning for ikke å kjøre buss i Bergen, mener administrerende direktør Buanes, som legger til at 90 millioner kroner tilsvarer beløpet som kollektivtrafikken fikk i tilskudd i 1992.

Hyppige avganger viktigst — Men i første omgang er det hyppigere avganger som skal til for at folk skal vende tilbake til bussene, mener direktøren.

Han og hans medarbeidere er nemlig ganske sikre på at det er sjeldne avganger som er hovedårsaken til at det de siste årene er blitt mer glissent på bussholdeplassene

Kundeundersøkelsen som Gaia laget i fjor høst og som nå er til analyse i busselskapet, tyder på det.

Godt nok bussnett — Bussnettet er stort sett greit nok. De siste årene har vi bygd ut rutetilbudet både på langs og tvers av byen langs de strekningene folk bor.

— Men bussene skulle gått oftere. Hvert femte minutt alle dager unntatt helgedager hadde det vært det ideelle. Rutetabellene ville bli overflødige. Alle ville vite at neste buss ville gå om fem minutter. Med femminutters avganger mener Gaia-direktøren busselskapet vil komme inn en positiv utvikling.

— Flere passasjerer gir flere inntekter som i neste omgang kan føre til enda flere avganger og utvidelse av rutetilbudet.

Flere ekspressbusser — Flere ruter i grisgrendte strøk vil være bra, og flere ekspressbusser selvsagt.

Buanes mener at økt busshyppighet vil føre til at mellom 70 og 80 prosent ville nytte bussen til arbeidsreiser.

TRENGER FLERE AVGANGER: Beregninger viser at hver tredje eller fjerde bergenser nytter buss frem og tilbake på jobb. (Arkivfoto: Rune Nielsen)