På dagens krisemøte mellom Monica Mæland, Lisbeth Iversen og tre av statsrådene ble det klart at Bergen kommune kan fatte krisevedtak dersom forurensningen truer liv og helse.

— Bystyret har hjemmelen og kan fatte vedtak mot virksomhet som skaper sykdom. Dette gjelder også biltrafikk. Akutte vedtak kan gjøres av kommunelegen. Vi støtter Bergen kommune hvis de vil bruke kommunehelsetjenesteloven, sier helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

Dette vurderes nå fortløpende av Bergen kommune.

— Vi vil kunne fjerne private parkeringsplasser i sentrum med denne hjemmelen. Nå oppfordrer vi foreløpig til at dette gjøres frivillig. Men ytterligere tiltak blir vurdert fortløpende, sier byrådsleder Monica Mæland.

Så langt er det ikke meldt om flere dødsfall eller mer sykdom som følge av den dårlige luften. De tiltak som eventuelt settes inn for å beskytte liv og helse må stå i forhold til den faktiske helsesituasjonen i byen.

Kommunenes jurister vurderer om vilkårene er til stede for at loven skal brukes.

Fikk skryt

På møtet i dag uttrykte statsrådene stor medfølelse med bergenserne.

— Vi fikk skryt og støtte for møten vi håndterer dette på. Det er hyggelig. For oss er det viktig å ha støttespillere i en vanskelig situasjon, sier Mæland.

Statsrådene møtte pressen i Oslo umiddelbart etter møtet.

— Dette er en krevende situasjon. Men samtidig er Bergen kommune sitt ansvar bevisst som lokal forurensningsmyndighet, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

Klokken 16 startet krisemøtet mellom byrådsleder Monica Mæland og miljøbyråd Lisbeth Iversen med tre av statsrådene: helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og miljøvernminister Erik Solheim (SV). Det hele foregikk på videokonferanse i Statens hus og temaet var selvfølgelig luftforurensningen i Bergen sentrum.

Like etterpå møtte de tre statsrådene pressen i Oslo.

Kan fatte akutte vedtak

Samferdselsministeren understreket at departementene vil bidra på de områdene der kommunen trenger hjelp til å håndtere den krevende situasjon.

— Fredag morgen skal vi få en ny statusrapport. Det er svært viktig for oss å følge nøye med på den alvrolige situasjonen, sier samferdselsministeren.

90 000 mennesker bor i sentrumsområdene i Bergen. Av disse har 5-10 prosent astma og allergi. Likevel har det ikke vært tegn på mer sykdom og hyppigere dødsfall etter at luftforurensningen kom opp på det ekstreme nivået.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen understreket at kommunehelsetjenesteloven kan brukes hvis det er fare for liv og helse.

- Må tenke langsiktig

Miljø -og utviklingsminister Erik Solheim roste Bergen kommune for å ha vist handlekraft de siste dagene.

— Kommunen fortjener stor honnør for alle tiltakene de har satt i verk. Hensikten med dette møtet var å tilby assistanse, men det er Bergen som må ta de endelige avgjørelsene, sier Solheim.

Han understreker også behovet for å tenke langsiktig.

— Det er viktig at vi forsikrer oss om at dette ikke gjentar seg. Arbeidet med de langsiktige planene mot luftforurensning i storbyene fortsetter med full kraft, sier han.

På et møte mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen og kollektivselskapene Skyss og Tide i formiddag ble det besluttet å trappe opp tiltakene for å redusere luftforurensningen:

  • Kommunen starter arbeidet med å fjerne 600 parkeringsplasser i ettermiddag.
  • Rådhusets parkeringsplass blir stengt, med unntak av for noen få utrykningskjøretøy

— Vi oppfordrer dessuten alle eiere av private parkeringsplasser til å gjøre det samme, sier Iversen.

  • Busselskapene er beredt til å doble stallen med ekspressbusser ved å leie inn turbusser fra nabofylkene.

— I dag hadde ekspressbussene et belegg på 40 prosent, mens rutebussene er til dels sprengfulle. Derfor vil vi prøve å få folk til å ta en overgang fra rutebussen til de gratis ekspressbussene, sier Iversen.

  • Statens vegvesen vil gå videre med arbeidet for å få innført et sambruksfelt også på nordre innfartsåre.
  • Havnevesenet vil flytte forurensende supplybåter fra indre Bergen havn til Mongstad og andre kaier.
  • I dag har kommunen begynt å sende ut teksmeldinger til innbyggere om at de bør la bilen stå. Det skal også sendes ut brev med helseråd til innbyggerne.

Hva bør gjøres med luftkvaliteten i Bergen? Si din mening her.

I ettermiddag samlet byrådet seg i Statens hus for å ha videokonferanse med tre statsråder. FOTO: Alice Bratshaug.