Det er ikke klart hvor summer vanlige forbrukere kan få ut om de saksøker Bergen kommune for leveranse av udrikkelig drikkevann.

Bent Liisberg, som er førsteamanuensis ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, opplyser at det trolig er lov om produktansvar som kan anvendes i denne situasjonen. Liisberg er ekspert på erstatningsansvar i forbindelse med offentlige virksomheter.

Han forklarer at denne loven gir rett til erstatning dersom det økonomiske tapet som påføres er større enn 4000 kroner. Han presiserer at forutsetningen for å få innvilget erstatning er at tapet ikke blir dekket på annen måte.

— I de fleste tilfeller vil trygdeetaten dekke utgiftene til arbeidstakere som er blitt syke av parasitten. Det kan jo være tilfelle for frilansere og selvstendig næringsdrivende, sier Liisberg.

Det kan også være mulig for forretningsvirksomheter å søke om erstatning dersom de har lidd økonomiske tap på grunn vannforurensningen. Men i disse tilfellene er det være andre lover som gjelder, sier juristen.