Finansbyråd Trond Tystad heller til en slik løsning på den kattepinen kommunen er kommet opp i. I minst tre år er det overført penger fra boligsonefondet til bykassen i strid med bystyrets forutsetninger.

Kan bli mer

— Jeg har fått en oppstilling fra parkeringsselskapet som viser at det er overført rundt ti millioner kroner, sier Trond Tystad.

Men han er slett ikke sikker på at det ender med det. Oversikten fra parkeringsselskapet kan tyde på at det har skjedd overføringer i mer enn tre år.

— Vi ber om hjelp fra blant andre kommunerevisjonen for å beregne hvor mange penger som faktisk er overført.

Summen kan med andre ord bli større, og dermed kan perioden for avgiftsfritak bli lengre.

Boligsonefondet ble opprettet i 1984 og alle beboere i sentrum med egen bil betaler hver 1560 kroner i året i avgift. Da fondet ble opprettet vedtok bystyret at avgiften skulle brukes til å bygge parkeringsanlegg.

Ekstraskatt i sentrum

Men bystyret har krevd så store summer fra parkeringsselskapet hvert år at selskapet har vært nødt til å tappe boligsonefondet for å skaffe pengene til veie.

— Ved at pengene er overført til bykassen har denne avgiften karakter av ekstraskatt for dem som bor i sentrum, sier Tystad.

Kontrollutvalget vedtok tirsdag å råde bystyret til å betale tilbake de millionene som er tappet fra fondet. Tystad synes ikke dette er noen god løsning.

— Jeg tror ikke noen har lyst til å betale pengene tilbake. For det betyr at vi rammer tjenestetilbudet til kommunen.

Unngår tilbakebetaling

I stedet ser Tystad for seg at pengene som er overført til bykassen betales tilbake ved at beboerne slipper å betale avgift for en periode.

— På denne måten slipper vi å ramme tjenestetilbudet, samtidig som vi får en løsning som virker rettferdig overfor dem som har betalt avgiften.

Hvert år betaler sentrumsboerne inn rundt seks millioner kroner i boligsoneavgift. Dersom bystyret til slutt vedtar en løsning med avgiftsfritak, betyr det at boligsonefondet ikke bygges opp så raskt som politikerne opprinnelig hadde tenkt.