— Hadde denne saken vært ferdig etterforsket på normal tid, ville det åpenbart vært riktig med en ubetinget fengselsstraff, sier politiadvokat Helge Vigerust.

I går la han ned påstand om 30 dagers betinget fengsel og en bot på 20.000 kroner for den tidligere akvariedirektøren. I tillegg krever påtalemakten at Sægrov dekker saksomkostningene.

«Temmelig dårlig»

Direktoratet for naturforvaltning anmeldte Akvariet våren 2001 for ulovlig import av 30 slanger. I oktober samme år mente politiet seg ferdige med saken.

— Den første etterforskningsrunden var temmelig dårlig. Rett og slett, innrømmet Helge Vigerust.

Saken ble sendt tilbake til etterforskningen, og først i august 2003 ble det tatt ut tiltale mot Sægrov. I løpet av denne perioden hadde Akvariet arrangert en ny utstilling med utrydningstruete arter.

Ansvaret for den sene saksbehandlingen, hviler ikke bare på politiet. Direktoratet for naturforvaltning brukte ti måneder på å skaffe informasjon politiet trengte. Dette kan være en fordel for Sægrov om han blir funnet skyldig.

— Høyesterett har i en liknende sak uttalt at 45 dagers ubetinget fengsel ville være riktig straffenivå, sier Vigerust.

«Ring 113 ved bitt»

Påtalemyndigheten mener Sægrov forsto at dyrene som ble stilt ut ved Akvariet var innført ulovlig.

— Sægrov løy for tollmyndighetene. Han kamuflerte de faktiske forhold, hevdet aktor i sin prosedyre.

Etter hans mening burde Sægrov kontaktet politiet da han forsto at flere eksemplarer av utrydningstruete arter hadde havnet i Bergen. Det gjorde ikke Sægrov. I stedet sørget han for at Akvariet tjente penger på å stille ut dyrene.

Etter aktors mening skal Sægrov også straffes for brudd på arbeidsmiljøloven.

— Det fantes ingen motgift, informasjon eller beredskapsplan. De ansatte fikk beskjed om å ringe 113 hvis de ble bitt av en giftig slange, sa Vigerust.

Full frifinnelse

Sægrovs forsvarer la ned påstand om full frifinnelse. Han mener politiet ikke har dokumentert at klienten har gjort noe galt. Advokaten er sterkt kritisk til at etterforskningen har tatt så lang tid.

— I det minste var aktor redelig nok til å innrømme dette, sier Nils E. Tangedal.

Når det gjelder den påståtte ulovlige dyreimporten, mener forsvareren at den italienske dyresmugleren Modesto Veccia hadde all skyld.

— Ingenting tyder på at Sægrov var involvert. Han presenterte da også dyrene selv på fjernsynet. Det ville vært svært lite taktisk lurt, dersom han visste at dyrene var tatt ulovlig inn i landet.

Tangedal synes politiet har hatt en svært dårlig bevisføring vedrørende påståtte brudd på arbeidsmiljøloven.

— De har ikke lagt frem noe bevis som støtter tiltalen. Det ble gitt opplæring, og det var heller ikke slik at et slangebitt ville ført til umiddelbar død. De ville hatt både timer og dager på seg for å komme til behandling, sier Tangedal.