GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no

— Vi er klare for å bygge en ny barnehage i Bergen, men da må de private barnehagene få de samme økonomiske vilkårene som de kommunale, sier Anne Marit Presterud i Stiftelsen Barnehageforbundet.

Private i kø Høyre samlet i går fem private interessenter som kan tenke seg å bygge til sammen seks nye barnehager i Bergen.

— Vi har vært i kontakt med ytterligere to utbyggere. Det viser at interessen for å bygge barnehager i privat regi absolutt er til stede, sier Høyres gruppeleder i komiti for kultur og oppvekst, Henning Warloe.

Høyre og Fremskrittspartiet sto inntil for to uker siden sammen med KrF og Venstre om en felles barnehagepolitikk. Men Venstre og KrF har brutt ut av fellesskapet, og i øyeblikket er det ikke flertall for barnehagebehovsplanen som bystyret skal behandle neste mandag.

Trenger 1500 plasser - Vi er nødt til å ha de private med for å oppnå full barnehagedekning. Vi trenger 1500 nye barnehageplasser. Byrådet har foreslått å bygge tre nye barnehager i kommunal regi de kommende årene. Det blir et spytt i havet, sier Warloe.

Høyre vil gjennomføre en opptrapping av tilskuddene til de private slik at det er en reell likebehandling mellom private og kommunale. Partiet vil også stille gratis tomter til disposisjon for utbyggere. Det gleder utbyggerne.

— Gratis tomter vil bety mye for økonomien. Men skal vi klare å bygge småbarnsplasser, som det er størst mangel på, må tilskuddene økes kraftig, sier Stein Kaardal. Sammen med konen Linda driver han en mindre barnehage. Han er klar for å bygge mer. Det samme er Kristin Mikalsen i Fana Foreldrelags barnehage.

— "Trygge barnehager" har gjennomført en undersøkelse og har fått svar fra 250 foreldre som trenger barnehageplass i vårt område. De har aldri før fått så mange svar, sier hun. Alle utbyggerne jakter etter gode tomter, men flere opplever at kommunen har vært lite hjelpsom.

Får ikke hjelp - Vi hadde håp om å få åpnet en ny barnehage i august, men får ikke tomt. Jeg blir provosert over at det går så tregt, sier Hilde Sandnes i Ytrebygda foreldrelags barnehage.

— Kommunen må få en strategi for utbygging av barnehageplasser. I det ligger blant annet at de må hjelpe private utbyggere med å skaffe tomter. I dag sitter kommunen på gjerdet, sier Martin Smith-Sivertsen.