Det opplyser Sigrid Eskeland Schütz, førsteamanuensis i miljøforvaltning på Dragefjellet. Ifølge Eskeland Schütz er det snakk om en form for lovlighetskontroll.

Kommunen må ha samtykke fra Samferdselsdepartementet både for å innføre og avvikle piggdekkgebyret. Når nå Vegdirektoratet avviser kommunens søknad om å fjerne gebyret, er det med bakgrunn i forskriften om lokal forurensing.

Eskeland Schütz mener kommunen trolig kunne fått avviklet piggdekkgebyret, dersom man hadde andre tiltak å vise til som hjelper på luftforurensningen.

— Det kunne blant annet være kjørestopp i visse tider eller rushtidsavgift for eksempel.

Etter vegtrafikklovens §13 kan samferdselsdepartementet også kan pålegge en kommune å gjennomføre tiltak som piggdekkgebyr.