I en fersk utredning fra Norconsult anbefales to traseer fra Kaigaten til Slakterhustomten i Sandviken.

Billigste

I det billigste alternativet til 1,4 milliarder kroner foreslås det å legge ned dagens endestopp i Starvhusgaten og etablere en ny sentrumsterminal utenfor Rådhuset. I Peter Motzfeldsgate (mellom Sparebanken Vest og Rådhuset) går banen inn i en nedgravd tunnel til Bergen Katedralskole.

Les om alle sentrumstunnelene her (Obs, egen pdf)

Derfra fremføres banen videre som fjelltunnel til Slakterhustomten med første stopp i området rundt Fløybanen.

For at ikke kurvaturen mellom Kaigaten og Peter Motzfeldts gate skal bli for krapp foreslår Norconsult å rive bygningen til Sparebanken Vest. Konsulentselskapet har anslått at det vil koste rundt 300 millioner kroner å innløse bygget.

Grave tunnel

I det andre anbefalte alternativet foreslås det å la banen gå i en nedgravd tunnel under Kaigaten. I dette området er det dypt til fjell og antatt fjellhugg kommer ikke før traseen svinger inn i Christies gate, mellom Tinghuset og Xhibition. I dette området, cirka 20 meter under jorden foreslås det å etablere en holdeplass i fjell.

Grunnforholdene i dette området er svært krevende. Den gamle strandlinjen for Vågen gikk helt inn til Domkirken, og lenger inn enn Domkirkegaten. For å kunne fremføre traseen i fjelltunnel er den derfor lagt sørøst for Bergen Domkirke før den svinger mot norvest til holdeplass i Fløyfjellet. Holdeplassen er i denne varianten plassert mellom Øvre Korskirkeallmenning og Fjellgaten, med mulighet til utgang både i Øvre Korskirkeallmenning og Vetrlidsallmenningen.

Reisetid

Fra denne holdeplass til Slakthustomten er traseen lik for alle varianter, og har mulighet for holdeplass under Krohnengen.

Norconsult har også utredet et alternativ med tunnellinnslag før jernbanestasjonen, og deretter stopp i Fløyfjellet. Dette alternativet er derimot vraket fordi det betjener for få personer.

Kostnadene på de to tunneltraseene er anslått til henholdsvis 1,4 milliarder og 1,57 milliarder kroner. Spesielt kostbart er det med holdeplass i fjellet, mellom 300 og 400 millioner kroner.

Den store fordelen med å bygge i fjell er reisetiden. Traseen med inngangspunkt i Peter Motzfeldts gate er anslått til å være mellom syv og ti minutter raskere enn traseene som går i lyset.

Hva tenker du om tunnelforslagene? Si din mening i kommentarfeltet!