«Jeg skal skyte hodet av deg og alle andre som sier at jeg har et alkoholproblem».

Det sa anestesilegen med en automatpistol og en revolver rettet mot samboerens hode, ifølge dommen som falt i Bergen tingrett.

Den svenske legen har jobbet på Voss, Stord og i Bergen. I dag er 58-åringen fast ansatt som overlege i Sverige, mens Statens helsetilsyn vurderer om de skal ta fra ham autorisasjonen.

Løp inn med dolk

Trusseldramaet skjedde i legens leilighet i Bergen i 2001, da han jobbet på Voss sjukehus. Legen skal ha vært svært beruset da han rettet våpnene mot samboeren.

«Tiltalte virket ute av kontroll. Fornærmede ble redd, også for hva som kunne skje ved et uhell», står det i dommen.

I Bergen tingrett ble anestesilegen også dømt for å ha oppbevart de to skytevåpnene uforsvarlig. De hadde nemlig fast plass under en av hodeputene i samboerparets dobbeltseng.

Retten fant også bevist at mannen en gang i 2003 kom busende inn til samboeren med en dolk høyt hevet, mens han ropte «nu jävlar». Den svenske legen ble imidlertid frifunnet for dette, fordi retten mente han bare prøvde å være morsom.

«Nu jävlar» er et uttrykk som på svensk ikke er aggressivt ladet, konkluderte tingretten.

Legen slapp dermed unna med en betinget fengselsstraff på åtte måneder.

Flere pasientklager

Helsetilsynet suspenderte legen i september 2005, noen måneder etter at han ble dømt for truslene. I januar i år ble suspensjonen opphevet. Statens helsepersonellnemnd mente det ikke forelå noen akutt sikkerhetsrisiko for pasientene, men at det likevel kunne være grunnlag for å ta fra mannen autorisasjonen.

I perioden anestesilegen jobbet på Voss sjukehus, fra 1998 til 2001, fikk han flere klager fra både pasienter og kolleger. På bare noen måneder noterte sykehuset fire interne avviksmeldinger og fire pasientklager på ham.

58-åringen fikk kritikk fra Helsetilsynet for mangelfull journalføring og for å ha informert pasientene for dårlig.

— Dårlig hygiene

I et møte mellom overlegen og ledelsen ved Voss sjukehus ble følgende problemer tatt opp:

  • Legen hadde dårlig og mangelfull profesjonell hygiene, ifølge personalet.
  • Personalet følte seg utrygg på hans faglige kompetanse, også ved akuttbehandling av nyfødte.
  • Kollegene mente han manglet faglig engasjement.

— Det var en del ting vi ikke var fornøyd med ja, men siden det var en personalsak vil jeg ikke kommentere mine inntrykk nærmere, sier direktøren ved Voss sjukehus, Rolf Abrahamsen.

Da anestesilegen jobbet på Haukeland universitetssykehus, fra 1991 til 1993, vurderte Helsetilsynet to ganger om han var skikket til å jobbe som lege. En av tilsynssakene skal ha bakgrunn i at han møtte på jobb i bakrus.

58-åringen flyttet til Sverige i 2004.

Sævig, Rune