Bystyret vedtok mandag kveld den såkalte «Forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak for kommunal vei ved akutt luftforurensning i Bergen kommune».

Den gir byrådet rett til å nekte annenhver bil å kjøre på sterkt forurensede dager, basert på om bilskiltet slutter med par— eller oddetall. Byrådet innførte en slik datokjøring én dag i januar 2010, men nå har man på plass en forskrift som gjør at ordningen kan innføres oftere og på kortere varsel.

- Lite praktisk

— Det er ikke ønskelig å bruke denne forskriften ofte. Det skyldes både at den er veldig lite praktisk, men også at den på sikt sender ut i uheldig signal. Dersom dette skjer ofte, vil folk skaffe seg en bil nummer to for å unngå regelen. Men forskriften vil bli brukt når det er nødvendig, sier byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg (KrF).

- Og når er det?

— For eksempel hvis vi har dårlige luftmålinger sammen med værvarsler som ikke gir håp om bedring. Her må vi lytte til de faglige rådene, sier Rygg.

Han håper mer varige tiltak vil gjøre datokjøring unødvendig.

— Det kommer en ny bompengepakke, og vi har vedtatt nye sambruksfelt. Dessuten følger fylket opp med nye kollektivruter, sier Rygg.

Slik blir datokjøringen

Forbudet kan innføres når det «foreligger/er fare for luftforurensningsverdier som overskrider grenseverdiene». Det er kommunen og Statens vegvesen som sammen skal bestemme når forskriften skal tas i bruk.

Kjøreforbudet kan innføres innenfor den ytre bompengeringen, dvs. mellom Sandviken bomstasjon, Gravdal bomstasjon, Fyllingsdalen bomstasjon, Damsgårdsveien bomstasjon, Gyldenpris bomstasjon, Michael Krohns gate bomstasjon, Fjøsangerveien bomstasjon, Storetveitveien bomstasjon og Natlandsveien bomstasjon.

Det vil gjelde alle hverdager unntatt lørdag i tidsrommet 06.00 - 22.00 innenfor ytre bompengeringen.

Følgende kjøretøy får unntak dersom det innføres datokjøring:

Elbiler, gassbiler, hybridbiler, biler som benyttes til transport av funksjonshemmede, kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet, kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste, utrykningskjøretøy, pasienttransport og kjøring knyttet til liv og helse, samt personbiler med minimum tre personer.