RUNE CHRISTOPHERSEN rune.christophersen@bt.no De fremmedspråklige elevene har ifølge departementet ikke lovfestet rett til særskilt norskopplæring og morsmålsundervisning når de går på en privat skole. Departementet mener at St. Paul skole har tusket i forhold til regelverket om offentlig støtte. Ber foreldre bytte skole En ny tilskuddsordning gjør at foreldrene kan bli nødt til å betale dyrt for undervisningstimene.— Vi kan ikke tvinge så store utgifter over på foreldrene i tillegg til de vanlige skolepengene, sier rektor Gjermund Høgh ved St. Paul. Han er dypt bekymret for barna, og ber foreldrene vurdere å søke barna over i offentlige skoler. En times norskundervisning for de fremmedspråklige barna koster ca 400 kroner. Av dette betaler staten ca. 226 kroner. I de offentlige skolene dekkes mellomlegget av kommunen, mens St. Paul ikke får kommunale kroner. Skolen har i stedet dekket mellomlegget ved effektivisering av undervisningen. På den måten får skolen statsstøtte for flere timer enn den faktisk produserer.- Departementet visste- Dette har skjedd i full forståelse med departementet, hevder Høgh.Han sier at effektiviseringen ikke har gått ut over kvaliteten. - Vi produserer norsk- og morsmålsundervisning til 60 prosent av prisen i kommunale skoler. Det er mulig på grunn av lang erfaring og kompetanse på fremmedspråklige elever. Jeg har aldri hørt at ikke vårt opplegg har vært anerkjent, sier Høgh.St. Paul er en av byens største privatskoler, og har et flertall av innvandrerbarn blant elevene. St. Sunniva skole i Oslo og St. Franciskus i Arendal er i samme situasjon som St. Paul. - Ingen reprimande Nå setter departementet foten ned for praksisen ved skolene.- Vi har valgt ikke å komme med en reprimande, men vi har aldri akseptert et slikt opplegg, verken skriftlig eller muntlig. Det burde ikke være overraskende at vi nå vil håndheve det nye regelverket. Skolene har tatt seg til rette, sier statssekretær Nina Grønvold i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.Hun mener de private skolene heller burde merke seg at de får den samme støtten som offentlige skoler, selv om de etter loven ikke har krav på det. Like mye støtte De nye reglene betyr nemlig at staten betaler like mye i støtte som før. Forskjellen er at statens andel bare vil utgjøre ca. 60 prosent av de totale kostnadene. Resten må finansieres på andre måter.- Dere pålegger jo faktisk skolen å bruke mer penger enn den faktisk trenger?- Hensikten er å rydde opp i og forenkle tilskuddsordningen. Husk at regelverket retter seg mot alle landets skoler, påpeker Grønvold. - Foreldrene til barn ved St. Paul risikerer å måtte betale 10.000 kroner bare for norskundervisningen. Har det noen hensikt når det ikke sparer staten for fem øre? Ikke fulle rettigheter - Foreldre som aktivt tar barn ut av den offentlige skolen må være klar over at de havner i en situasjon der barna ikke har fulle rettigheter. Vi har antydet at skolen og kommunen kan finne en løsning i fellesskap, sier statssekretær Nina Grønvold.