Ideelle organisasjoner som jobber for kommunen får nå skattekrav rettet mot seg av myndighetene. Christiegården blir hardt rammet. Skatt Vest har nemlig foretatt en kontroll av midlene dagsenteret mottar, og kommet frem til at de får for mye penger refundert i såkalt "momskompensasjon".

— Det er klart dette får store konsekvenser for oss, sier Evelyn Møgster (53).

BT møter den daglige lederen på Christiegården dagsenter i Bergen, hennes arbeidsplass siden januar 2010. Noe av det første hun fikk i fanget den gangen var en skattekrangel med Skatt Vest om millionbeløp.

— En trist måte å starte på. Vi bruker mye tid og ressurser på denne saken som vi heller skulle brukt på tjenestene våre, konstaterer hun.

Christiegården driver dagsenter og avlastning for mennesker med psykisk utviklingshemming på oppdrag fra kommunen. 99,4 prosent av driften er finansiert gjennom kommunen.

Det er denne pengestrømmen som nå skaper vanskeligheter for dagsenteret.

Tolker regelverket

Kort oppsummert: Kommunen mottar 25 prosent momskompensasjon fra staten på tjenester de etter loven er pålagt å utføre. Den samme regelen skal gjelde for private og ideelle organisasjoner som utfører tjenesten på vegne av kommunen. Skattemyndighetene mener derimot at alle tjenestene dagsenteret utfører ikke er lovpålagt i rett forstand. Uenigheten bunner i hvilken hjemmel i loven man tilbyr tjenestene ut fra. Skatt Vest peker på én paragraf, Bergen kommune på en annen.

I midten sitter Møgster og Christiegården med en avgjørelse som fører til at de mister 500.000 i året. Ikke nok med det; skattemyndighetene har gått tre år tilbake og samlet opp det de mener er feil utbetalinger. Samlet skylder dagsenteret nå 1,3 millioner kroner.

— Det er klart vi ikke har disse pengene, sier hun til BT.

- Vrir konkurransen

Saken er klaget til Skatt Vest, og videre til Skattedirektoratet. Begge har opprettholdt vedtaket. Saken ligger nå hos Finansdepartementet.

Om dagsenteret hadde hatt pengene er underordnet, mener Møgster. Konsekvensene av vedtaket er nemlig større.

— Spørsmålet er om Bergen kommune ønsker å gi oss et driftstilskudd til å drive dette dagsenteret når vi blir 25 prosent dyrere enn de andre.

Klager på avgjørelsen

Helsebyråd Hilde Onarheim (H) enig i legger ikke skjul på at de kan se andre steder. Hun karakteriserer situasjonen som "forferdelig".

— Konsekvensen kan jo være at vi blir nødt til å bruke andre, fordi det blir for dyrt. Disse tjenestene er ofte ute på anbud, og da er det kvalitet og pris som står i fokus, sier hun.

Uten momskompensasjon blir det også dyrere å drive for de private, ideelle.

— Det kan jo ende med at de legger ned tilbudene. Det er det verste scenarioet.

Kommunen har benyttet seg av Christiegården siden 1990. Før det hadde dagsenteret avtale med fylkeskommunen. Onarheim ber skattemyndighetene omgjøre standpunktet sitt i denne saken. Hun skjønner ikke hvordan de kan komme til konklusjonen om at disse tjenestene ikke er lovpålagte tjenester. Foreløpig kan ikke kommunen gjøre noe mer for senteret.

— Vi har sendt inn brev og pekt på vår mening, og klaget dette videre til departementene.

SYR OG STRIKKER: Daglig leder Evelyn Møgster tar med BT omkring på alle de forskjellige aktivitetstilbudene som er på Christiegården. Her er hun sammen med Lise Tunes (56) i systuen. Tunes opererer egen strikkemaskin, og produserer for tiden sjal.
ALEXANDER WORREN