Høyesterett avgjorde onsdag at Florø Idrettssenter må betale 4,3 millioner kroner pluss saksomkostninger og renter til Skanska Norge.

Bakgrunnen er en tvist om betaling for byggingen av idrettssenteret, som til sammen kostet vel 57 millioner kroner.

Har ikke pengene

Florø Idrettssenter AS har en anstrengt økonomi, og kan pr. i dag ikke betale.

— Med saksomkostninger nærmer det seg fem millioner kroner. I tillegg har vi selv hatt utgifter på flere hundre tusen, sier Terje Rognsø, daglig leder i Florø Idrettssenter AS.

— I verste fall klarer vi det ikke. Risikoen for at vi må stenge er like stor som sjansen for at vi greier å betale.

Brukes av 1650 barn

Florø Idrettssenter AS eies av flere lokale idrettslag. Idrettsanlegget blir hovedsakelig brukt til fotball, håndball og friidrett.

Anlegget brukes ukentlig av rundt 1650 barn og unge i Florø, ifølge Rognsø. De står nå i fare for å miste fritidstilbudet.

— Hallen står nå der. Men noen må jo drive den, påpeker Rognsø.

Han forteller at de jobber med ulike løsninger for å berge selskapet. De er i forhandlinger med kommunen, som de mener ikke har gitt selskapet den økonomiske støtten de ble lovet etter at anlegget ble bygget i 2006. Et annet alternativ er å skaffe nye investorer. Mer lån kan også være en utvei.

— Men selskapet har 35 millioner kroner i gjeld allerede. Den skriver seg hovedsakelig fra byggekostnadene, sier Rognsø.

- Ikke overrasket

Daglig leder er skuffet over dommen.

— Vi tapte i tingretten, men vant i lagmannsretten. Likevel kan jeg ikke si vi er overrasket over dommen. Vi har vært forberedt på dette. Nå er det i alle fall endelig avgjort, sier Rognsø.

Florø Idrettssenter ble formelt overtatt 13. juni 2006. Kontraktssummen var på vel 57 millioner kroner.

Holdt tilbake penger

7,5 prosent av summen, rundt 3,4 millioner kroner, ble holdt tilbake i henhold til kontrakten.

Kort tid etter klaget Florø Idrettssenter AS på det de mente var feil og mangler ved prosjektet. Entreprenøren Skanska betalte vel 110.000 kroner for disse manglene. I korrespondansen mellom partene ble dette omtalt som «sluttoppgjør».

Konflikten kom etter hvert for en dag; pengene som Florø Idrettssenter fikk etter reklamasjonssaken, var ikke ment som noe endelig sluttoppgjør for det store byggeprosjektet.

Det burde ledelsen i Florø Idrettsenter forstått, mener Høyesterett. Dermed må de betale.