Med seg i semifinalen får de også Samnanger skole som vant i Hordaland.

Konkurransen er et ledd i å få matematikken opp av grøften i dette landet. Teknologisk forskning har de siste par ti-årene lidd under dramatisk svikt i rekrutteringen til realfagene, noe som har sendt forskningen på sotteseng og norsk industri til kanten av stupet, ifølge de fire universitetene.

Nå håper man at KappAbel, 200 år etter Nils Henrik Abels fødsel, skal få matematikkgnisten til å tenne litt igjen blant norske ungdomsskoleelever.

— Lærerikt, litt vanskelige oppgaver - men usikkert om det blir mer matte, er kommentarene til BT fra Anita Øygarden og Rune Fuglesteg i vinnerklassen ved Luster ungdomsskule. Mens Anita stiller mattedøren på gløtt videre fremover, tror ikke Rune på videre matamatisk satsing for sin del. Vinnerklassen i Luster teller 22 elever, som alle selvsagt jublet over meldingen fredag om førsteplassen i KappAbel, Sogn og Fjordane

I semifinalen skal det gjennomføres en prosjektoppgave i matematikk der hele klassen skal delta. Det skal lages en publikumsvennlig presentasjon som omfatter både en utstilling og en muntlig fremføring. Tema for årets prosjektoppgave er «Matematikk og teknologi» .

Finalen vil foregå i Saga kino i Oslo fredag 4. april.

<b>VINNERKLASSEN: </b>Disse 22 9. klassingene ved Luster ungdomsskule har vist mattetalent etter at de vant KappAbel i Sogn og Fjordane. Foran Anita Øygarden og Rune Fuglesteg. (Foto: Terje Eggum)