Huseiere på Kjelånæ på Garnes kan bli nødt til å rive flere bygg som har blitt oppført i byggegrensen mot sjøen. Det totale tallet på ulovlige byggesaker i området er 12 bygg av ulik størrelse. De største er på over 90 kvadratmeter.

Det som nå står i fare for å bli revet, er i hovedsak boder, tilbygg, terasser og trapper som kommunen mener er ulovlig oppført.

Byggene det er snakk om ble bygget i 2008. Nå er det bare Fylkesmannen som kan redde de seks huseierne fra en prosess som kan ende med at de må rive deler av de ulovlige tiltakene — og i verste fall alt, skriver Bygdanytt, som først omtalte saken.

Blir ikke trodd

Huseierne har overfor fagetaten argumentert med at trapper og gangveier som er blitt bygget, sikrer den allmenne ferdselen i området.

Fagetaten i kommunen mener på sin side at området fremstår som fullstendig privatisert og finner ikke grunn til å gi dispensasjon fra reglene om byggeforbud i 25-metersbeltet langs sjøen.

Komité for miljø og byutvikling skal behandle saken når de møtes etter ferien. Om disse også avslår klagene er det bare fylkesmannen i Hordaland som kan stoppe prosessen, som kan ende med at huseierne må rive alt de har oppført.

Huseierne peker på at regelverket rundt tiltak i strandsonen er blitt strammet inn mye siden byggene ble oppført for seks år siden, og mener dette bør tale i deres favør.

De vedgår at de har gjort noe ulovlig ved å bygge som de har gjort, men mener det likevel blir feil om kommunen får det som de vil i denne saken.

Visste de brøt loven

— Vi er ikke noen kakser som gjør som vi vil. Vi var litt naive da dette ble gjort, mye fordi det ikke var det samme fokuset på strandsonen som det er i dag. Det at det er i strandsonen, er det som gjør det så brennhett, sier Jan Ole Ramstad, som er blant dem som bor og har bygget i området.

Huseierne mener kommunen burde bruke skjønn og lene seg på lovteksten som sier at dersom fordelene ved tiltaket er større enn ulempene, kan ulovlige tiltalk i etterkant legaliseres og godkjennes.

— Det er en fortvilet sak for oss. Om kommunen får det som de vil nå, vil strandsonen bli helt utilgjengelig igjen. Det kan jeg ikke skjønne at det er noen som ønsker, sier Ramstad.

Han og de andre beboerne håper nå komiteen for miljø og bytutvikling skal vise større skjønn enn kommunen. Derfor vil de invitere komiteen til en omvisning på området før saken skal behandles.