Etter det Bergens Tidende kjenner til arbeider Arbeiderpartiet, KrF og SV med et forslag som innebærer at det ikke blir bystyret, men rettssystemet som avgjør saken. Dermed kan behandlingen av forliksklagen til tingrettsdommer Gunnar Torkildsen, som nå er henvist tingretten, bli løsningen i en sak som politikerne sliter med å bli enige om.

Ønsker bred enighet

I dag skal arbeidsgruppen som komité for finans og næring har nedsatt ha sitt siste møte om saken. Etter et arbeidsseminar for to og en halv uke siden, har det vært arbeidet i det stille med ulike løsninger.

En har vært å avholde en høring. En annen har vært å finne frem til samlende formuleringer omkring skyld og ansvar for tilbakebetaling, og en tredje å la retten avgjøre Torkildsens sak, og så lå denne rettsavgjørelsen bli bestemmende for hvordan kommunen håndterer de øvrige abonnentene.

Etter det BT har grunn til å tro ønsker byrådspartiene Ap, KrF og Sp og SV en mest mulig samlende løsning, men dersom det ikke lar seg gjøre, er disse partiene sterkt fristet til å la retten avgjøre.

Til nå har RV, Høyre og Frp gått svært langt i å hevde at Bergen kommune ikke bare har krevd inn mer i gebyrer enn det er brukt på vann og avløp de siste årene. Disse partiene har ment innkrevingen var ulovlig og at pengene skulle betales tilbake til abonnentene.

Torkildsen venter

Byrådspartiene har så langt ikke vært overbevist om at innkrevingen har vært ulovlig. Og brev fra jussprofessor Johan Giertsen og en utredning fra kommuneadvokaten har overbevist disse partiene om at det fremdeles hersker sterk tvil om kommunen må betale pengene tilbake. SV heller også til dette standpunktet.

Disse partiene har flertall i bystyret og kan i realiteten bestemme utfallet. Men fordi et stort mindretall har ment at kommunen er skyldig innbyggerne en halv milliard kroner, kan det være greit å slippe å ta den ubehagelige avgjørelsen å si nei til tilbakebetaling. Det skal være en av grunnene til at flertallet mener saken kan egne seg for rettssystemet.

Det som uansett er klart, er at en slik rettsavgjørelse ikke bare får betydning for Torkildsens sak. Den blir bestemmende for alle abonnentene. En slik sak vil trolig gå gjennom alle rettsinstanser. Det kan dermed gå flere år før denne saken er avsluttet. Og Torkildsen selv har ingen hastverk.

— Jeg sitter med en henvist forliksklage, og kan vente og se hva kommunen foretar seg frem til november måned. De kan ikke regne med noen aktivitet fra min side for å redde dem ut av en beslutningskrise. Det er ikke min oppgave, sier Gunnar Torkildsen.

I RETTEN: Gebryrsaken i Bergen kan komme til å bli avgjort i retten.