INGVILD RUGLAND

Statsråd Laila Dåvøy gir imidlertid foreldrene selv muligheten til å avgjøre hvorvidt de ønsker å kreve dette. Skulle alle foreldrene ønske en slik tilbakebetaling, vil kravet kunne komme opp i en halv million kroner.

— Noen er bekymret for at barnehagen vil stenge som en følge av et slikt pålegg. Derfor gir vi dem muligheten til å vurdere det selv, sier Dåvøy til Bergens Tidende.

Barnehagen Pandus i Ytrebygda krevde i lang tid 400 kroner mer enn lovfestet makspris (2750 kroner) uten at foreldrene hadde godkjent det. Nå har Fylkesmannen i Hordaland pålagt eieren kun å kreve inn makspris, noe han til slutt etterkom.

— Eieren har brutt loven, og han er nødt til å betale tilbake penger til foreldrene, men de kan altså velge å si nei til dette. I et tilsvarende tilfelle i Oslo var det kun ett foreldrepar som ville ha pengene tilbake, resten sa nei, sier Dåvøy.

Foreldrene i Pandus skal ha foreldremøte i løpet av den nærmeste tiden. Representant Jarleif Amundsen sa til BT i forrige uke at foreldrene frykter at en tilbakebetaling skal gå ut over tilbudet til barna. Eieren Peter M. Buck sa dette om et slikt krav:

— Et slikt krav vil få alvorlige konsekvenser for barnehagen, mest sannsynlig. Men jeg ønsker ikke å gå inn på det, dere får se hva som skjer, sa Buck.

Laila Dåvøy håper at departementets beslutning hindrer at barnehageeiere tar inn mer penger enn de har anledning til, selv om det ikke er full barnehagedekning.

— Vi forventer at folk som driver barnehager, driver seriøst etter lover og forskrifter, sier hun.