Bergen kommune kan bli pliktig til å betale erstatning til alle som er blitt smittet av Giardia. Det betyr tusenvis av kroner i utgifter til lege, medisiner og eventuelt andre økonomiske tap.

Det mener jussprofessor Kåre Lilleholt ved Universitetet i Bergen.

— Man kan sammenlikne dette med å kjøpe en flaske brus som inneholder gift. Da vil produsenten dekke det økonomiske tapet man har hatt på grunn av en personskade, sier Lilleholt.

Han mener kommunen er erstatningspliktig etter produktansvarsloven. Denne loven gjelder når et produkt man kjøper har en sikkerhetsmangel. I dette tilfellet har vannet innbyggerne i Bergen sentrum kjøper av kommunen en slik sikkerhetsmangel.

— Det er en sikkerhetsmangel ved vannet, og da er kommunen ansvarlig, sier Lilleholt.

Det gikk to måneder fra Giardia-smitten ble påvist første gang, til helsemyndighetene slo alarm. I november var flere hundre bergensere allerede smittet.

— Det økonomiske tapet skal erstattes. Det gjelder særlig for dem som ble syke før advarslene gikk ut, sier Lilleholt.

I november gikk Forbrukerrådet ut i BT og sa at kommunen er erstatningspliktig i henhold til forbrukerkjøpsloven. Kommunen avviste dette, med henvisning til at denne loven ikke gjelder ved personskade.

— Produktansvarsloven gjelder også ved personskade. Da skal det økonomiske tapet dekkes, sier Lilleholt.

Han understreker at det er en vanskelig sak fordi han ikke kjenner til noen liknende saker.

Byråd Lisbeth Iversen vil ikke kommentere erstatningsspørsmålet før hele situasjonen skal evalueres. Kommuneadvokat Helge Strand sa til BT i november at han foreløpig ikke hadde konkludert i forhold til produktansvarsloven og erstatning.