Det skjer i forbindelse med byggearbeidene til de nye automatiske stasjonene som skal være klare til bruk 1. februar 2004.

Ved bomstasjonene i Sandviken og på Gamle Nygårdsbro var kameraene demontert i går.

Etter det Bergens Tidende forstår hadde også bomstasjonene på Danmarksplass og ved Puddefjordsbroen fått demontert sine overvåkingskamera i går.

— I perioder må vi rigge ned, men det er et mål at det skal skje i så korte perioder som mulig, sier administrerende direktør Tore Skulstad i Bro & Tunnelselskapet AS til Bergens Tidende.

— I byggeperioden for de nye automatiske stasjonene forsøker vi å opprettholde en så normal drift som mulig, og vi håper at overvåkingskameraene ikke blir altfor lenge vekke. Men vi er nødt til å tilpasse oss trafikkavviklingen slik at den glir best mulig og at det skjer på en trygg måte. Vi har dette under brukbar kontroll, sier Skulstad.

Millioner i gebyr

I dag er det et gebyr på 300 kroner for den som blir tatt for å ha passert en bomstasjon i abonnementsfeltet uten å ha abonnement.

Tore Skulstad anslår at inntektene for slik snikkjøring beløper seg til om lag 5-6 millioner kroner i året for bompengeringen i Bergen. Men det er også betydelige kostnader knyttet til videoutstyr og innkrevingen av disse gebyrene.

Hvor mange det er som nå snikkjører i abonnementsfeltet uten å bli tatt, har ikke Skulstad noen oversikt over. Tidligere har det vært gjort undersøkelser på slike «mørketall». Men i den siste tid har Bro & Tunnelselskapet vært mest opptatt av å se fremover mot det nye systemet.

— Teknisk sett lar det seg gjøre å ha systemer som fører til at alle blir tatt. Men dette er også meget kostbart. Derfor sikter vi oss heller inn mot et krysningspunkt i forholdet mellom utgifter og inntekter på dette felt.

Nye kamera

Som et ledd i byggingen av de automatiske bomstasjonene, skal det monteres nye og moderniserte kameraer, og bilene skal fotograferes forfra og bakfra.

— Når det nye systemet er tatt i bruk, vil snikkjøring være en saga blott. De som passerer uten brikke, vil få en faktura på kroner 15 i posten. Det er først dersom denne fakturaen ikke blir betalt at temaet oppstår. Det vil bli gode rabatter for de bilistene som inngår avtale om abonnement med en slik AutoPASS-brikke. Så vi håper at det blir få som kjører uten brikke, sier Skulstad.

Av alle steder i Norge der det er bompengering, er det bare i Bergen at det etter dagens ordning går an å kjøre i abonnementsfelt uten å ha elektronisk brikke på frontruten.

Økt takst

Med det nye bompengesystemet blir det slutt på gratiskjøring om natten og lørdagene.

Den elektroniske innkrevingen av bompenger slås bare av på søn- og helligdager. I tillegg øker taksten med 50 prosent, fra 10 til 15 kroner.

Det er ikke foreslått noe tak på antallet passeringer som det blir tatt betaling for. Bergen kommune har opprettet et heleid kommunalt selskap som skal administrere bompengeinnkrevingen i kommunen og stå for delfinansiering av veiprosjekter som er vedtatt av Stortinget.

Selskapet, Bergen Bompengeselskap, har fått i oppdrag å ta inn 220 millioner kroner årlig gjennom bompengeringen.

<b>KUNNE KJØRE GRATIS:</b> På bomstasjonen i Sandviken var overvåkingskameraet demontert i går. FOTO: TOR HØVIK