— Du kan snu på det. Hvis vi gikk tungt inn og sa dette var noe annet enn det huseier hevdet det var, og dette havnet i retten, ville vi ha kommet i bevisnød. For vi måtte dokumentere at huseier planla noe annet enn det han faktisk sa til oss. Og tegningene ga oss ikke tilstrekkelig grunn til å tvile på at leiligheten var ment for barnerike familier. Vi kan ikke legge mistanker til grunn, sier fungerende byggesakssjef Jan B. Mjelstad.

Han vil ikke kommentere Bergens Tidendes opplysninger om at dette er et hybelhus. Han sier en slik sak sannsynligvis vil havne hos byggesaksavdelingens tilsyn.

— Tilsynet skal avdekke de faktiske forhold. Oppdager man at det man trodde man visste ikke stemmer med det man avdekker, kan kommunen iverksette sanksjoner.

— Hvilke sanksjoner?

— Huseier kan bestemme seg for å rette opp avviket, og det skjer av og til. Er han ikke villig til det, kan vi ilegge dagbøter. Men dette er en svært lang prosess. Han kan også søke om tillatelse til å bruke huset til det formål det faktisk brukes til, sier Mjelstad.