- Vi ser at billettautomatene dessverre ikke er optimale for en del funksjonshemmede. Konstruksjonen tillater dessverre ikke at de gjennom ombygging kan tilpasses fullt ut dagens regelverk. Det er heller ikke aktuelt å skifte dem ut. Men vi gjør tilpasninger underveis.

Det sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Lundberg Berntzen i Skyss.

Får ikke bot

Hun viser til at det allerede er foretatt en del tilpasninger etter samråd med svaksynte, og at man vil fortsette å involvere aktuelle brukergrupper.

- Vi har en god dialog med det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

- Hva skjer hvis en funksjonshemmet uten billett blir sjekket av en kontrollør?

- Da skal som hovedregel kontrolløren spørre passasjeren hvor han eller hun skal av for så å bli med dit og hjelpe passasjeren med å betale på automaten, sier Lundberg Berntzen, som understreker at det kun er på holdeplassene for Bybanen at en ikke har betjent billettsalg.

- For passasjerer som reiser hyppig er det best å reise med PeriodeSkyss eller FleksiSkyss. Da trenger man ikke gå veien om billettautomatene. Vurdering og etablering av flere salgskanaler er et av våre hovedfokus fremover. Aktuelle kanaler er blant annet Internett, sier hun.

Flere bestilt

I februar skal det etter planen komme på plass et nytt reiseprodukt kalt Favoritt, som er en del av KontantSkyss. Man kan da velge den reisen man gjør oftest som sin Favoritt og holde kortet opp til kortleser for å betale. Ingen trykking på skjermer er nødvendig.

Lundberg Berntzen bekrefter at det er de samme automatene som er bestilt for neste byggetrinn. Det er sendt en forespørsel til fabrikken om lavere sokkel i mer riktig høyde for rullestolbrukere. Disse automatene skal eventuelt settes ut der det er flere enn to automater på samme sted, som på Bystasjonen, Byparken og Nesttun, og ved Lagunen.